Links

 

 

 

com.Camenca

Primary tabs

 

Componenţa aparatului primăriei:

1.Camerzan Arcadii - primarul comunei Camenca

2.Cărăuş Radu – secretarul Consiliului comunal Camenca

3.Rusu Lidia – contabil – şef

4.Postolachi Ala – specialist în problemele perceperii fiscale

5.Babian Mircea – specialist pentru reglementarea regimului funciar

telefon de contact:024977236,024977238,024977217

E-mail:primcamenca@yahoo.com

Componenţa Consiliului comunal Camenca:

1.Postolachi Vitalie – Partidul Liberal Democrat

2.Camerzan Arcadii – Partidul Liberal

3.Gherman Ion – Partidul Liberal Democrat

4.Mahu Sergiu – Partidul Liberal

5.Butnariuc Silvia – Partidul Liberal Democrat

6.Ignat Liliana – Partidul Liberal

7.Mucerschi Nina – Partidul Democrat

8.Galer Nina – Partidul Liberal Democrat

9.Rusu Oleg – Partidul Liberal

10.Maşnic Elena-Partidul Liberal Democrat

11.Ceban Gheorghe – Partidul Liberal

 

Primăria comunei Camenca

Adresa:MD-4915, com.Camenca, s.Camenca, raionul Glodeni.                                                   

Comuna Camenca cuprinde în componenţă 4 localităţi:

-s.Camenca, reşedinţa primăriei comunei Camenca şi a Consiliului comunal Camenca.

-s.Brînzeni,

-s.Moleşti,

-s.Buteşti

Specificul localităţii:comuna Camenca este situată pe apa rîul Camenca care face parte din categoria rîurilor mici, cu o lungime de 99 km. Izvorul rîului îşi i-a începutul în s.Lupăria-Recea şi se varsă în r.Prut pe teritoriul comunei Balatina. Rîul Camenca şerpuieşte în zona comunei Camenca printre toltrele de recifi coralieri care sînt cele mai la sud  în zona localităţii noastre. După cum şerpuieşte rîul Camenca aşa sînt aşezate şi localităţile comunei Camenca.

Satul Camenca este atestat pentru prima dată în anul 1604. După legenda se spune că locul unde este  satul era moşia mănăstirii Golia din Iaşi, moşie care a fost dăruită de domnitorul Moldovei Vasile Lupu. În defleul format pe rîul Camenca de stînci locul numit „Între stînci” este locul numit „Lucăceni” unde a fost aşezat pentru prima dată s.Camenca. Satul era departe de apă şi oamenii s-au strămutat mai la vale pe apa Camencii pe locul actual. Satul fiind aşezat pe rîul Camenca i s-a dat denumirea de Camenca. Vatra veche a satului se mai vede şi astăzi mai ales primăvara cînt pămîntul este arat se observă pătratele de culoare galbenă pe locurile unde cîndva au fost construite casele. Primele familii care au venit au fost : Albot, Camerzan.

Satul Brînzeni este atestat în anul 1817. A fost înfiinţat pe moşia boierilor Ciugureanu şi Bantoş. Din spusele bătrînilor  au venit din s.Brînzeni, r.Edineţ, ceea ce se confirmă prin spusele bătrînilor care în perioada interbelică plecau la sărbători în s.Brînzeni din Edineţ. Acest lucru este confirmat şi prin numele familiilor din ambele sate:Turchină, Morari, Gurău, Popescu, Rîmbu, Maşnicu.

Satul Buteşti a fost atestat pentru prima dată la 28 iunie 1637. Este așezat pe apa rîul Camenca unde se află şi Aria naturală protejată de Stat „ Cheile Buteşti” numit şi „sînca” cu suprafaţă de 110 ha care este un recif coralier prin care rîul Camenca a săpat un defileu. În această stîncă este o grotă şi o peşteră de care este legat şi denumirea satului.Se spune că turcii au ascuns în peşteră o ladă cu aur. Un oarecare boier Butescu a venit mai tîrziu auzind de acest lucru cu o seamă de oameni au găsit lada au împărţit aurul. O parte din oameni au rămas crezînd că vor mai găsi ceva aur. În cinstea conducătorului lor au denimit satul Buteşti cum a rămas pînă azi.

Suprafaţa totală a comunei Camenca este de 3695 ha.

Populaţia totală este de 2076 locuitori.Componenţa etnică 2074 moldoveni, 4 - alte naţionalităţi.

Sistemul de sănătate.Populaţia comunei Camenca este deservită de Centrul de sănătate s.Cobani şi două puncte medicale în s.Camenca şi s.Buteşti.

În comuna Camenca activează 1 gimnaziu, o școală primară şi 2 grădiniţe:

-gimnaziul”V.Coroban” s.Camenca;   

-şcoala primară s.Buteşti;

-grădiniţa s.Camenca;

-grădiniţa Buteşti-Brînzeni.

În comuna Camenca sînt două Case de Cultură şi un Cămin Cultural, trei biblioteci publice, trei monumente pentru comemorarea Eroilor Neamului.

Obiective turistice:Reciful coralier „Cheile Buteşti cu o suprafaţă de 52 ha, arie naturală  protejată de stat, grota Buteşti.

Hramul satului:

-s.Camenca, Hramul „Sfînta cea întocmai cu Arhangelii Maria – Magdalena”- 04 august

-s.Brînzeni, Hramul „Arhangelul Mihail şi Gavril”

-s.Buteşti şi s.Moleşti Hramul „Duminica Mare”, se sărbătoreşte după sărbătoarea Sfintelor  Paşti după 40 de zile.

Personalităţile satului.Din s.Camenca sînt originari:Vasile Coroban marele nostru filolog şi cărturar, pictorul Vitalie Coroban

Din s.Brînzeni este originar Stepan Maşnicu fizician, actualmente angajat la Universitatea din Columbia S.U.A.

Din s.Buteşti:Batr Dumitru Grigore (n.1927) ,doctor habilitat în ştiinţe chimice, mun. Chişinău.

Bogdan Damian Petru (1907 – 1991), doctor în ştiinţe filologice, Bucureşti,(România)

Bogdan Valeriu Gheorghe (n.1956) – doctor în ştiinţe biologice, mun.Chişinău

Ciubotaru Valentin Vasile (n.1955) – doctor în ştiinţe agricole,mun. Chişinău

Coroi Eugen Tudor (n.1950) – doctor în ştiinţe pedagogice,mun.Chişinău

Cotelea (Zuzu) Tamara Mihai (n.1959) – doctor în ştiinţe farmaceutice, mun.Chişinău

Fală Anatolie Mihai (n.1972) – doctor în ştiinţe agricole, mun.Chişinău

Ianachevici Alexandru Nicolae (n.1939) – doctor în ştiinţe geografice,or.Tiraspol

Junghină Petru Damian (1949-1999 din părinţi buteşteni) – doctor în ştiinţe medicale, mun.Chişinău

Olimid Virgil Feona (n.1939 din părinţi buteşteni) – doctor în ştiinţe biologice,Craiova (România)

Popa Gheorghe Dumitru (n.1952) – doctor în ştiinţe biologice, or.Bălţi

Smerea Mihail Vladimir ( n.1951) – doctor în ştiinţe teologice, mun.Chişinău

 

În comună avem două biserici. Una în satul Camenca care a fost construită pe locul celei vechi de lemn în anul 1993 – preot Surucean Igor. A doua este în satul Buteşti a fost construită în anul 1856 - preot Scobiola Sergiu.