Links

 

 

 

ACŢIUNI PRINCIPALE săptămânale ale subdiviziunilor Consiliului raional şi Aparatului Preşedintelui

Mon, 09/07/2018 - 15:18

ACŢIUNI PRINCIPALE

săptămânale ale subdiviziunilor Consiliului raional şi Aparatului Preşedintelui raionului Glodeni, care se vor desfăşura în perioada 09.07.2018 - 15.07.2018

Nr. d/o

Activităţi preconizate

Data și ora desfășurării

Locul desfășurării responsabili

Principalele chestiuni din

 

 

 

 

 

ordinea de zi

 

 

 

 

 

 

 

Aparatul Preşedintelui

1.

Ședința operativă

09.07.2018, ora 08.00

Sala de şedinţe a Consiliului raional,

et.II

 

 

2.

Audiența cetățenilor

 

 

09.07.2018, ora 09.00-12.00

Biroul Președintelui

 

 

3.

Consultări publice

12.07.2018, ora 10.00

Sala de şedinţe a Consiliului raional,

et.III

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omagiații:

1. Secrieru Violeta 10.07.1965, Trezoreria de Stat, responsabil raionul Glodeni;

2. Airini Gheorghe 13.07.1951, Consilier raional;

3. Țarigradschi Aliona – 14.07.1989, Șef Secția Statistică;

4. Leucă Lilia – 14.07.1970, Manager LT V.Coroban;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secția economie

   

 

 

5.

Participarea la sedinţile diferitor grupuri de lucru.Implicarea la soluţionarea diferitor probleme economice din raion.Înaintarea propunerilor şi sugestiilor.Monotorizarea activităţii sectiei.

Pe parcursul săptămînii

Gudumac Vasile

 

 

6.

 

 

Organizarea şi petrecerea concursului “Cel mai bun antreprenor din sectorul ÎMM pentru anul 2017 ”.

Pe parcursul săptămînii

Misevici Violeta

 

 

7.

 

 

 

 

 Complectarea formularelor de date privind proprietatea investiţională şi a studului de impact asistenţă externă și expedierea  ADR Nord.

Pe parcursul săptămînii

 

 

Țurcan Natalia

 

 

 

 

8.

Înaintarea pachetului de documente Operatorilor Economici pentru participare la Licitaţia Publică „achiziţionarea lucrărilor de reparaţie capitală a Stadionului central din or.Glodeni “. Întocmirea Acordurilor de Finanţare şi a cererilor de plată. Consultarea Autorităţilor Contractante din raion în privinţa aplicîrii corecte a Legislaţiei în domeniul Achiziţiilor Publice în practică.

Pe parcursul săptămînii

Onuță Angela

 

 

Direcția Agricultură și Alimentație

   

 

 

9.

Informarea operativă privind lucrările agricole

Pe parcursul săptămînii

 

 

 

Serviciul Cultură

   

 

 

10.

Vizita de studiu la Biblioteca ,,G.Cojbuc”din județul Bistrița –Năsăud, România

10.07.2018

 

 

 

Direcția Finanțe

   

 

 

11.

Primirea dărilor de seamă de la autoritățile publice locale de nivelul I pentru semestrul I al anului 2018

Pe parcursul săptămînii

 

 

 

Direcția Învățămînt,Tineret și Sport

   

 

 

12.

Verificarea și contestarea lucrărilor pentru candidații gimnaziilor sesiunea 2018

Pe parcursul săptămînii

 

 

 

13.

Eliberarea diplomelor absolvenților

Pe parcursul săptămînii

 

 

 

14.

Prezentarea documentelor cu privire la sesiunea de bază BAC 2018, rapoartelor  pentru Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Pe parcursul săptămînii