Links

 

 

 

Serviciul Cultură

Primary tabs

 

 

Mutelica Olga

Șef serviciu

04.05.1963

2-26-48

 

Specialist princ.în probl.bibliotecilor și muzeelor

 

2-52-92

Dimov Mariana

Spec.princ.în problemele activităților artistice

 

2-52-92