Links

 

 

 

Raionul Glodeni în presă

Infotag

Canal2

Argumentul

Agora.md

Provincial

Publika TV

Moldpres

Вести

Deschide.md

Timponline                            

MIR-TV

 

 

 

 

 

 

ACŢIUNI PRINCIPALE săptămânale ale subdiviziunilor Consiliului raional şi Aparatului Preşedintelui raionului Glodeni, care se vor desfăşura în perioada 20.03.2017 - 26.03.2017

Mon, 20/03/2017 - 15:25

 

Aprobat :                                                                  

                                                                                                                  Preşedinte al raionului

 

_____________LEUCĂ Ion

 

 

ACŢIUNI PRINCIPALE

săptămânale ale subdiviziunilor Consiliului raional şi Aparatului Preşedintelui raionului Glodeni, care se vor desfăşura în perioada 20.03.2017 - 26.03.2017

Nr. d/o

Activităţi preconizate

Data și ora desfășurării

Locul desfășurării responsabili

Principalele chestiuni din

 

 

 

 

 

ordinea de zi

 

 

 

 

 

 

 

Aparatul Preşedintelui

1.

Ședința operativă

20.03.2017, ora 08.00

Sala de şedinţe a Consiliului raional,

et.II

 

 

2.

 

 

Audiența cetățenilor

 

20.03.2017, ora 09.00-12.00

Biroul Președintelui

 

 

 

3.

Întîlnire de lucru cu reprezentantul Guvernului RM, d-na SCAI Raisa, viceministrul muncii, protecției sociale și familiei

21.03.2017, ora 10,00

 

Sala de ședințe a Consiliului raional, et. III

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

Omagiații:

1. Rotundu Svetlana 21.03.1963, Președintele raionului Șoldănești;

2. Saftiuc Diana 22.03.1980,

Sp. principal Direcția Agricultură;

3. Maican Ion - 23.03.1977,

Consilier raional;

 

 

 

 

 

 

 

 

Secția economie

6.

Monotorizează activitatea secţiei. Se implică la soluţionarea problemelor. Participă la diferite măsuri economice.

Pe parcursul săptămînii

Gudumac Vasile

 

 

 

7.

Organizarea agenţilor economici pentru participarea la Sărbătoarea Turismului Rural “Satul Meu”  care va avea loc la Centrul Internaţional de Expoziţii “Moldexpo” din mun.Chişinău.

Pe parcursul săptămînii

Misevici Violeta

 

 

 

8.

Analiza indicatorilor de dezvoltare socio-economică a raionului Glodeni pentru anul 2016.

Analiza evoluţii preţurilor la produsele alimentare din piaţa centrală a or.Glodeni.      

Pe parcursul săptămînii

Ţurcan Natalia

 

 

 

9.

Sistematizarea informaţiei acumulate de la producătorii agricoli din raion privind eventuala lor participare la procedurile de achiziţie. Pregătirea dosarelor achiziţiilor publice, arhivarea lor.Examinarea solicitărilor parvenite pe parcursul săptăminii.

Pe parcursul săptămînii

 

 

Onuţă Angela

 

 

 

 

Direcția Învățămînt, Tineret și Sport

10.

Ședință cu colaboratorii DÎTS Glodeni.

20.03.2017

DÎTS Glodeni, Casauțan Tudor, șef DÎTS

 

 

 

 

11.

 

Consiliul de Administrație al DÎTS Glodeni

21.03.2017

Centrul de Creație, Casauțan Tudor, șef DÎTS

 

 

 

 

12.

Diseminarea informației și pregătirea directorilor pentru organizarea testării candidaților pentru susținerea examenelor, sesiunea 2017

22.03.2017-

 

DÎTS Glodeni, Barancean Stela, șef adjunct interimar

 

 

13.

Monitorizarea organizării dezbaterilor privind Proiectul Curricumului Național

06.03.2017- 10.03.2017

Instituțiile din raion, Barancean Stela, șef adj. interimar DÎTS

 

 

14.

Inspecția frontală în Liceul Teoretic Cuhnești, IET Movileni

20.03.2017- 14.03.2017

Liceul Teoretic Cuhnești, Casauțan Tudor, șef DÎTS

 

 

15.

Seminarul raional al profesorilor de limba și literatura rusă

24.03.2017

Liceul Teoretic ”Lev Tolstoi”, Glavan Tamara, metodist coordinator DÎTS

 

 

16.

Seminarul raional al profesorilor de chimie

23.03.2017

Liceul Teoretic ”Dimitrie Cantemir”, Bicec Gheorghe, specialist înv. preuniversitar

 

 

17.

Verificarea bazei de date referitor la candidații laexamenul de BAC, examenul gimnazial, testarea națională

Pe parcursul săptămînii

DÎTS Glodeni, Guțuleac Dumitru, șef SAP

 

 

18

Monitorizarea participării loturilor olimpice la olimpiada republicană.

Pe parcursul săptămînii

DÎTS Glodeni, Barancean Stela, șef adj. interimar DÎTS