Links

 

 

 

Vacancies

 

ANUNȚ

 

Direcţia Învăţământ, Tineret şi Sport Glodeni anunţă concurs, pentru ocuparea funcţiei vacante de director al I.P. Gimnaziul Limbenii Noi, rl Glodeni.

 

/sites/default/files/DITS%20Glodeni%20-%20concurs%20%20Limbenii%20Noi_0.doc

 

ANUNȚ

 

Direcţia Învăţământ, Tineret şi Sport Glodeni anunţă concurs, pentru ocuparea funcţiilor vacante de director al următoarelor instituții:

I.P. Gimnaziul Danu rl Glodeni.

I.P. Gimnaziul Petrunea rn.  Glodeni

I.P. Gimnaziul Iabloana rn. Glodeni
I.P. Gimnaziul „D. Cantemir” or. Glodeni
Școala Primară Grădiniță Clococenii Vechi rn. Glodeni
 

La concurs pot participa cetăţeni al Republicii Moldova, cu studii superioare universitare pedagogice şi vechime de activitate pedagogică de cel puţin 5 ani de activitate în domeniu,deţine grad didactic/ managerial, care la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu a împlinit vârsta de 65 ani,posedă limba română, sunt apţi din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei,nu au antecedente penale,nu a fost destituit din funcţie publică conform art.64 alin (1) lit.a),b) sau nu a încetat CIM pentru motive disciplinare

/sites/default/files/Anun%C8%9B%20concurs_0.pdf

 

 

ANUNȚ

 

Direcția Învâțâmânt Tineretși Sport anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal inspector şcolar DITS Glodeni, (specialist de matematică). Actele necesare se vor prezenta la Comisia de organizare a concursului, în decurs de 20 zile din data publicării avizului, pe adresa: str. Suveranităţii 4, bir.28, or. Glodeni.

La concurs pot participa cetăţenii Republicii Moldova, cu studii superioare universitare pedagogice grad didactic sau managerial,vechime de activitate pedagogică de cel puţin cinci ani, care nu au împlinit vâsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă, posedă limba română, sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei, nu au antecedente penale.

 

 

 

ANUNȚ

Direcţia Învăţământ, Tineret şi Sport Glodeni anunţă concurs, pentru ocuparea funcţiei  vacante de director  al  gimnaziilor:

 

Dmitrie Cantemir, or. Glodeni  (DETALII)

 

Cuhnești  (DETALII)

 

Hîjdieni (DETALII


Iabloana nr. 1 (DETALII)

 

Petrunea (DETALII)

 

Vezi BIBLIOGRAFIA concursurilor!

 

 

 

 

 

 

ANUNT

 

Direcţia Învăţământ, Tineret şi Sport Glodeni anunţă concurs  repetat  pentru ocuparea funcţiei  vacante de director  al  I.P.Gimnaziul Viișoara  rl Glodeni.

DETALII

BIBLIOGRAFIE:

 

 

 

ANUNȚ

 

Președintele raionului Glodeni anunță că concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de auditor intern va avea loc la data de 19 aprilie 2019, ora 10.00, sala mică a Consiliului raional Glodeni.

 

 

ANUNȚ DE ANGAJARE

 

Preşedintele raionului Glodeni prelungește concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de auditor intern în cadrul Aparatului Președintelui raionului.

Actele necesare se vor prezenta la Comisia de organizare a concursului, în decurs de 20 zile calendaristice din data publicării avizului , pe adresa: str.Suveranităţii 2, bir.25, or.Glodeni.
Informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului este plasată pe panoul informaţional la sediul Consiliului raional Glodeni (foie, etaj.I) şi pe pagina web: www.glodeni.md ”.
Relaţii la tel.:(0249) 22348”.

 

ANUNȚURI DE ANGAJARE

 

Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice de Specialist principal problemele persoanelor în etate si cu dizabilităti (DETALII)
 
Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei anunță concurs pentru ocuparea postului vacant de Operator la calculator (DETALII)

 

 

ANUNȚ DE ANGAJARE

 

Preşedintele raionului Glodeni anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de auditor intern în cadrul Aparatului Președintelui raionului. Actele necesare se vor prezenta la Comisia de organizare a concursului, în decurs de 20 zile calendaristice din data publicării avizului, pe adresa: str. Suveranităţii 2, bir.25, or. Glodeni.  Informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului este plasată pe panoul informaţional la sediul Consiliului raional Glodeni (foie, etaj.I) şi pe pagina web: www.glodeni.mdRelaţii la tel.: (0249) 22348.

 

ANUNȚ DE ANGAJARE

Asociația Obștească ,,CASMED” în parteneriat cu Direcția de Asistență Socială și Protecție a Familiei Glodeni anunță concurs de angajare în cadrul Serviciului ”Echipa Mobilă”:

 

Asistent Social

 

Asistent medical/ kinetoterapeut 

 

Logoped/psihopedagog (part-time)

 

Psiholog (part-time)

 

 

Concurs  pentru ocuparea funcţiei  vacante de director  al   I.P.Gimnaziul Viișoara  rl Glodeni

DETALII
BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI

 

 

 

Instituția Medico-Sanitară Publică ”Spitalul Raional Glodeni”: necesitatea de cadre la 01.02.2019

DETALII

 

 

 

Concurs  pentru ocuparea funcţiei  vacante de director  al  gimnaziul Ciuciulea 

DETALII

 

 

Concurs  pentru ocuparea funcţiei  vacante de director  al  gimnaziul Iabloana (rom)
DETALII 

 

 

 

Instituția Medico-Sanitară Publică ”Spitalul Raional Glodeni”: necesitatea de cadre la 03.12.2018

DETALII

 

 

ANUNȚ

 

Președintele raionului Glodeni anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de șef Serviciu juridic și resurse umane în cadrul Aparatului Președintelui raionului Glodeni. Actele necesare se vor prezenta la Comisia de organizare a concursului, în perioada 30 noiembrie - 19 decembrie 2018, pe adresa: str. Suveranității 2, bir. 25, or. Glodeni.

Informația privind condițiile de desfășurare a concursului este plasată și pe panoul informațional la sediul Consiliului rational Glodeni (hol, etajul I).

Relații la tel: 0(249)22348.

 

 

ANUNȚ

 

Direcţia Învăţământ, Tineret şi Sport Glodeni anunţă concurs  pentru ocuparea funcţiei  vacante de director  al  Gimnaziului Ciuciulea  rl Glodeni (vezi ANEXA  și BIBLIOGRAFIA)

 

ANUNȚ!

Instituția Medico-Sanitară Publică ”Spitalul Raional Glodeni” - necesitatea de cadre la 31.10.18 (vezi ANEXA)

 

 

ANUNȚ!

În temeiul Hotărîrii Nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor  Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public și a Regulamentului cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs, Comisia de concurs pentru ocuparea funcției  de șef-adjunct al Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei – specialist superior în problemele acordării  ajutorului material - a Consiliului Raional Glodeni comunică candidații  admiși la concurs: Crudu Ion; Jitariuc Alexandru.

 

 

LISTA

posturilor vacante la Instituția Publică Medico-Sanitară Spitalul Raional Glodeni, la data de 03.09.2018 (vezi ANEXA)

 

LISTA 

posturilor vacante la Instituția Medico-Sanitară Publică ”Spitalul Raional Glodeni”, la data de 04.06.2018 (vezi ANEXA)

 

LISTA

posturilor vacante la Instituția Publică Medico-Sanitară Spitalul Raional Glodeni, la data de 02.05.2018 (vezi ANEXA)

 

 

CONCURS

pentru ocuparea funcției publice vacante auditor intern în cadrul Aparatului Președintelui raionului. Detalii: 

 

CONCURS

pentru ocuparea funcției publice vacante de șef Serviciu juridic și resurse umane în cadrul Aparatului Președintelui rainului. Detalii:

 

CONCURS 

pentru ocuparea funcției publice vacante specialist în problemele de drumuri publice în cadrul secției construcții, gospodărie comunală și drumuri. Detalii: 

 

CONCURS

pentru ocuparea funcției publice vacante specialist principal în evidența contabilă în cadrul Aparatului Președintelui raionului. Detalii

 

 

CONCURS REPETAT

Direcţia Învăţămînt,Tineret şi Sport Glodeni anunţă concurs  repetat  pentru ocuparea  funcţiei  vacante de director  al  L.T. Lev Tolstoi or. Glodeni. Detalii:

 

 

CONCURS

 Direcţia Învăţământ, Tineret şi Sport Glodeni anunţă concurs  pentru ocuparea funcţiei  vacante de director  al  gimnaziul Iabloana (rom) rl Glodeni. Detaliihttp://www.glodeni.md/ro/news/concurs-pentru-ocuparea-func%C5%A3iei-vaca...

 

 

 

 

LISTA

Posturilor vacante la Instituția Medico-Sanitară Publică ”Spitalul Raional Glodeni”, la data de 02.04.2018 (vezi ANEXA)

 

ANUNT
 

Instituția Medico-Sanitară Publică ”Spitalul Raional Glodeni” anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante de: Șef  secție îngrijiri cronice (DETALII); Șef secție internare (DETALII); Șef secție obstetrică și ginecologie (DETALII); Șef secție pediatrie (DETALII); Șef secție terapie (DETALII).   

 

 

Direcţia Învăţămînt,Tineret şi Sport Glodeni anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de inspector şcolar al DÎTS Glodeni.

Direcţia Învăţămînt,Tineret şi Sport Glodeni anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de inspector şcolar al DÎTS Glodeni.

Subscribe to RSS - Vacancies