Parteneriate

 
iasi - logo.PNG
 
 
sigla-cjph-desktop.png
 
consiliul-judetean-bistrita-nasaud.jpg
 
 
 
 
 
   
                        
 
  
                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raionul Glodeni în presă

Canal3

Infotag

Canal2

Argumentul

Agora.md

Publika TV

Moldpres

Вести             

MIR-TV

 

 

 

 

 

 

Anunț

ANUNȚ

Întreprinderea Municipală „Fotbal Club Glodeni”, în colaborare cu primarii din raion, începe activitatea de selectare a jucătorilor-fotbalişti, de promovare a sportivilor de perspectivă, de selecţionare a acestora întru dezvoltarea talentului lor în continuare. Sunt aleşi anume acei tineri, care pretind să joace în divizia ”A” a primei echipe a raionului - „Grănicerul-Glodeni”. Doritorii de a se încadra în activitatea respectivă se pot adresa la tel: 069386000. Nicolai Reaboi, directorul ÎM „Fotbal Club Glodeni”.

 

ANUNȚ!

Angajații Serviciilor Publice Desconcentrate din raionul Glodeni; Serviciilor, Direcțiilor, Secțiilor subordonate Consiliului Raional Glodeni; Aparatului Președintelui Raionului Glodeni sunt invitați să se implice în campania ”Ziua Globală a Curățeniei” care va avea loc vineri, 14 septembrie, începând cu ora 15.00, pe teritoriul fostului Spital Raional Glodeni, în nemijlocita apropiere de ÎM ”Centrul Stomatologic Raional Glodeni” și Școala de Arte din or. Glodeni.

 

 

ANUNȚ!

Pe data 06.09.2018,  ora 09.00 , în incinta Consiliului raional, sala de şedinţe  et. III, este convocată şedinţă extraordinară a   Consiliului raional Glodeni, cu  următoarea ordine de zi:

 

1.Cu privire la contractarea împrumutului pentru cheltuieli de capital.

Raportor: dna Nicolaev Fevronia, șef interimar Direcția Finanțe.

 2. Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2018, aprobat prin deciziile Consiliului raional nr.10/1 și 10/11 din 8 decembrie 2017 și corelat prin decizia CR nr. 4/3 din 20 iulie 2018.

Raportor: dna Nicolaev Fevronia, șef interimar Direcția Finanțe.

3. Cu privire la modificarea unităților de state ale Serviciului raional de asistență psihopedagogică în cadrul Direcției Învățămînt, Tineret și Sport.

Raportor: dna Nicolaev Fevronia, șef interimar Direcția Finanțe.

4. Cu privire la numirea în funcție a directorului Instituției Medico-Sanitare Publice  “Spitalul raional Glodeni”.

Raportor: d. Natalia Bogaci, specialist principal în problemele resurse umane.

5. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Serviciului social de sprijin familial pentru familiile cu copii.

Raportor: dl Alexandru Jitariuc, șef interimar al Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei.

6. Cu privire la instituirea Serviciului social monetar adresat familiilor / persoanelor defavorizate.

Raportor: dl Alexandru Jitariuc, șef interimar al Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei.

7. Cu privire la aprobarea modificărilor în decizia Consiliului raional Glodeni nr. 6/22 din 16.11.2012.

Raportor: dl Alexandru Jitariuc, șef interimar al Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei.

8. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Glodeni nr.4/17 din 20 iulie 2018.

Raportor: dna Ala Ojoga, specialist principal în problemele privatizării și postprivatizării.

9. Cu privire la excepția de deschidere a unei singure clase a X-a în Instituția Publică Liceul Teoretic “Lev Tolstoi”.

Raportor: dna Ludmila Gurscaia, director IP Liceul Teoretic “Lev Tolstoi”.

 

 

Interpelări, întrebări, raspunsuri, note informative.

 

 

Sînt convocate în şedinţe comisiile consultative de specialitate ale Consiliului raional, care vor avea loc în sala de şedinţe a CR , et.2, după cum urmează:

  • Comisia consultativă de specialitate pentru activităţi socio-culturale și învățămînt, pe data de 05.09.2018,   ora 09.00.
  • Comisia consultativă de specialitate pentru activităţi economico – financiare, pe data de 05.09.2018,   ora 10.00.
  • Comisia consultativă de specialitate pentru problemele de drept și etică, pe data de 05.09.2018,  ora 14.00.
  • Comisia consultativă de specialitate pentru protecţie socială şi sănătate publică , pe data de 05.09.2018, ora 15.30 .

 

 

Consultările publice vor avea loc pe data de 04 septembrie  2018, ora 10.00, în sala de ședințe a Consiliului raional Glodeni , et.3.

 

 

Secretar al Consiliului raional Glodeni                                      Vasile Pelin

 ANUNȚ!

Întreprinderea Municipală „Fotbal Club Glodeni”, în colaborare cu primarii din raion, începe activitatea de selectare a jucătorilor-fotbalişti, de promovare a sportivilor de perspectivă, de selecţionare a acestora întru dezvoltarea talentului lor în continuare. Sunt aleşi anume acei tineri, care pretind să joace în divizia ”A” a primei echipe a raionului - „Grănicerul-Glodeni”. Doritorii de a se încadra în activitatea respectivă se pot adresa la tel: 069386000.  Nicolai Reaboi, directorul ÎM „Fotbal Club Glodeni”.ANUNȚ

În conformitate cu Legea cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă) nr. 156 – XVI din 6 iulie 2007 se anunță primirea cererilor motivate din partea cetățenilor privind scutirea de serviciul militar în termen și de încorporare în serviciul civil care se va efectua în perioada 01.08.2018 – 30.09.2018.

Cererile vor fi primite de către reprezentantul Serviciului Civil Glodeni din cadrul Consiliului Raional Glodeni.

Cetățenii care vor să depună cerere de încorporare în serviciul civil (de alternativă) sunt obligați să prezinte următoarele documente necesare:

  1. Cererea motivată (convingeri religioase, pacifiste, etice, morale, etc);
  2. Certificat de la locul de muncă cu indicarea salariului minim garantat – 2610 lei pe lună, numărul de ore în medie de 169 ore pe lună;
  3. Contract individual de muncă;
  4. Copia buletinului de identitate;
  5. 2 fotografii 3X4.
  6. Adeverința de recrut.

Cererea pentru executarea serviciului civil urmează să fie depusă personal de cetățeanul care cere înlocuirea serviciului militar în termen cu serviciul civil, iar depunerea de terțe persoane a acestei cereri fiind inadmisibilă.

Cetățenii care vor fi încorporați în serviciul civil nu sunt supuși examenului medical.

Telefon de contact: 0249-2-51-36

 

 

There is currently no content classified with this term.

Subscribe to RSS - Anunț