Parteneriate

 
consiliul-judetean-bistrita-nasaud.jpg
 
 
iasi - logo.PNG
 
 
sigla-cjph-desktop.png
 
 
 
 
 
 
   
                        
 
  
                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anunţ repetat pentru ocuparea funcţiei vacante de director al LT ”Lev Tolstoi”

La concurs pot participa cetăţeni ai RM, cu studii superioare universitare pedagogice şi vechime de activitate pedagogică de cel puţin 5 ani  de activitate în domeniu, deţin grad didactic, managerial, care la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu au împlinit vîrsta de 65 ani, posedă limba română, sunt apţi din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei, nu au antecedente penale, nu au fost destituiți din funcţie publică conform art.64 aliniatul 1 lit.a,b sau nu au încetat CIM pentru motive disciplinare.

Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducător al instituţiei de învăţămînt prezintă, în termen de 30 zile din ziua publicării în presă a avizului (19 ianuarie 2018) următoarele acte:

-  formularul de  participare la concurs ,

- copia actului de identitate ,

- curriculum vitae,

- copiile actelor de studii ,

- copia  carnetului de muncă,

- certificatul medical,

- cazierul judiciar,

- copiile actelor care confirmă gradul didactic /managerial,

- programul de activitate în viitoarea funcţie pentru o perioadă de 5 ani.

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate la notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Actele vor fi depuse la DÎTS, serviciul resurse umane, bir.28. Relaţii la tel.: (0249)22539   Junghină Olga, specialist  principal  resurse  umane  DÎTS Glodeni.

           Șef   direcție                                                          Tudor Casauțan

 

Vezi Bibliografia concursului!