Parteneriate

 
iasi - logo.PNG
 
 
sigla-cjph-desktop.png
 
consiliul-judetean-bistrita-nasaud.jpg
 
 
 
 
 
   
                        
 
  
                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direcţia Învăţămînt,Tineret şi Sport Glodeni anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de director al gimnaziului Ustia rl Glodeni.

Direcţia Învăţămînt,Tineret şi Sport Glodeni anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de director al gimnaziului Ustia rl Glodeni.

La concurs pot participa cetăţeni ai RM,cu studii superioare universitare pedagogice şi vechime de activitate pedagogică de cel puţin 3 ani de activitate în domeniu,deţine grad didactic,managerial,care la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu a împlinit vîrsta de 65 ani,posedă limba română, sunt apţi din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei,nu au antecedente penale,nu a fost destituit din funcţie publică conform art.64 aliniatul 1 lit.a,b sau nu a încetat CIM pentru motive disciplinare.

Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducător al instituţiei de învăţămînt prezintă, în termen de 30 zile din ziua publicării în presă a avizului,( 25 august 2017 ) -următoarele acte:

formularul de participare la concurs ,

copia actului de identitate ,

curriculum vitae,

copiile actelor de studii ,

copia carnetului de muncă,

certificatul medical,

cazierul judiciar,

copiile actelor care confirmă gradul didactic /managerial,

programul de activitate în viitoarea funcţie pentru o perioadă de 5 ani.

----Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate la notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

 

Actele vor fi depuse la DÎTS,serviciul resurse umane,bir.28.

Relaţii la tel.(0249)22539 Junghină Olga specialist principal resurse umane

DÎTS Glodeni.

Detalieri privind desfăşurarea concursului pe pagina web.a Consiliului raional.

 

 

 

 

 

Șef direcție Tudor Casauțan