Parteneriate

 
iasi - logo.PNG
 
 
sigla-cjph-desktop.png
 
consiliul-judetean-bistrita-nasaud.jpg
 
 
 
 
 
   
                        
 
  
                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNCȚII VACANTE

Anunț

Direcția LT Balatina com. Balatina, r-nul Glodeni anunță concurs pentru ocuparea funcției de director adjunct în instituție. La concurs pot participa cetățenii Republicii Moldova cu studii superioare universitare , care au o vechime în activitatea didactică, de cel puțin 2 ani, cunoc limba română , sunt apți din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic), nu au anticedente penale, nu au fost concediați în ultimii cinci ani în baza art.86 alin (1) litera l), m), n) din Codul Muncii. Candidații pentru ocuparea funcției de director adjunct în LT Balatina prezintă în termen de 30 zile din ziua publicării în presă a anunțului următoarele acte obligatorii:

a) Cererea de participare la concurs , al cărei model este specificat în Anexa nr.1 la Ordinul Ministerului Educației nr. 163 din 23 martie 2015;

b) Copia actului de identitate ;

c) Copia/copiile actului/actelor de studii;

d) Copia carnetului de muncă;

e) Curriculum vitae a cărei model este specificat în Anexa nr.2 la Ordinul Ministerului Educației nr. 163 din 23 martie 2015;

f) Certificatul medical , care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical fizic și neuropsihic;

g) Cazier judiciar sau declarație pe propria răspundere ;

h) Alte documente relevante( copia actului ce confirmă gradul didactic, copia actului de formare continuă);

i) Cuprinsul dosarului cu indicarea paginii.

 

La depunerea dosarului se prezintă și actele în original sau se autentifică copiile.

Dosarul se depune la direcția LT Balatina .

Data limită de depunere a dosarelor 22.09.2017

 

 

 

 

Telefon de contact 024941291; 067505056

Email: ltbalat-gl@mtc.md