Parteneriate

 
consiliul-judetean-bistrita-nasaud.jpg
 
 
iasi - logo.PNG
 
 
sigla-cjph-desktop.png
 
 
 
 
 
 
   
                        
 
  
                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gimnaziul Petrunea anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de Director adjunct.

 

Direcția IP Gimnaziul Petrunea, raionul Glodeni anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante  de director –adjunct pentru educație (0,5 funcție de director adjunct) în instituție.

La concurs pot participa cetățeni ai Republicii Moldova cu studii superioare universitare, care au o vechime în activitatea didactică de cel puțin 2 ani, cunosc limba română, sunt apți din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic), nu au anticidente penale, nu au fost  concediați în ultimii 5 ani în baza art.86 alin.(1) litera I), m), n), din Codul Muncii.

Candidații pentru ocuparea funcției   vacante de director-adjunct  pentru educație  în  IP Gimnaziul Petrunea  prezintă  în termen de 30 zile din ziua publicării în presă a anunțului următoarele acte obligatorii:

cereea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr.1 la ordinul  Ministerului Educației nr.163 din 23 martie 2015;

copia actului de identitate,

copia/copiile actului/actelor de studii;

 copia carnetului de muncă ;

 curriculum vitae a cărei  model este specificat în anexa nr.2 la orinul Ministerului Educației nr. 163 din 23 martie 2015;

 certificatul medical ce atestă faptul, că persoana  este aptă din punct de vedere medical fizic  și neuropsihic;

cazier judiciar sau declarație  pe propria răspundere;

alte documente  relevante (copia actului ce confirmă gradul didactic ,copia de formare continuă);

cuprinsul dosarului cu indicarea paginii.

La depunerea dosarului se prezintă și actele în original sau  se autentifică copiile.

 Dosarul se depune la direcția IP Gimnaziul Petrunea .

Data  limită de depunere a dosarelor -  29 octombrie 2017

Telefon de contact: 024926731

 

 

Bibliografia concursului clic aici