Parteneriate

 
consiliul-judetean-bistrita-nasaud.jpg
 
 
iasi - logo.PNG
 
 
sigla-cjph-desktop.png
 
 
   
                        
 
  
                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petiții on-line

Taburi primare

Cerințe față de petiție

Prin petiție se înțelege orice cerere, reclamație, propunere, sesizare, adresată organelor de resort, inclusiv cererea prealabilă prin care se contestă un act administrativ sau nesoluționarea în termenul stabilit de lege a unei cereri. Petițiile se depun în forma scrisă sau forma electronică în limba de stat sau limba rusă în conformitate cu Legea privind funcționarea limbilor pe teritoriul Republicii Moldova. Petițiile trebuie să fie semnate de autor, indicîndu-se numele, prenumele și domiciliul.

Procedura de depunere a petițiilor

Aveți posibilitatea de a depune petiție în adresa Consiliului raional Glodeni prin intermediul:

1. Î.S. «Poșta Moldovei» la adresa: or. Glodeni, str. Suveranității, 2
2. e-mail: consiliu@glodeni.md
3. la sediul Consiliului raional în Cancelarie, de la ora 8:00 pînă la ora 17:00; pauza 12:00-13:00

Examinarea petițiilor se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 «Cu privire la petiționare» și altor acte normative și legislative.

Petițiile în formă electronică conțin informații privind numele, prenumele, domiciliul și adresa electronică a petiționarului.

Petițiile, care nu corespund cerințelor date (art. 10 (2) Legii nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 «Cu privire la petiționare»), se consideră anonime și nu vor fi luate spre examinare.

Petiția în formă electronică trebuie să corespundă cerințelor față de documentul electronic, inclusiv aplicarea semnăturii digitale, în conformitate cu legislația în vigoare.

Dacă textul petiţiei nu este lizibil şi nu poate fi citit sau petiţia conţine informaţii insuficiente şi neconcludente referitor la problema abordată, petiţia nu se va examina, iar organul sau persoana oficială va informa petiţionarul despre motivul neexaminării, în cazul în care numele şi adresa indicate pot fi citite.

Organul sau persoana oficială este în drept să nu examineze în în esență (art. 10 (3) Legii nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 «Cu privire la petiționare») petițiile care conțin un limbaj ofensator sau obscen, amenințările la adresa securității naționale, ordinii publice, vieții și sănătății persoanei oficiale și membrilor familiei sale.

Petiţiile care conţin ameninţări la securitatea naţională, la ordinea publică, la viaţa şi sănătatea persoanei oficiale şi a membrilor familiei acesteia, precum şi ameninţări la adresa altor organe şi/sau a altor persoane oficiale sau grupuri de persoane, se vor remite organelor de drept competente.

Depune Petiție On-line

Introduceți textul Dstră