Parteneriate

 
consiliul-judetean-bistrita-nasaud.jpg
 
 
iasi - logo.PNG
 
 
sigla-cjph-desktop.png
 
 
   
                        
 
  
                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proiectele de decizie din cadrul ședinței ordinare a Consiliului raional Glodeni din 15.03.2019

Taburi primare

1.Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2018.

2.Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2019, aprobat prin decizia Consiliului raional Glodeni nr.7/1și 7/7 din 7 decembrie 2018.

3. Cu privire la aprobarea regulamentului privind plata premiului anual persoanelor care deţin funcţii de demnitate publică și  funcţionarilorpublici ai Aparatului președintelui și subdiviziunile din subordinea Consiliului raional Glodeni.

4. Cu privire la înaintarea propunerii de finanțare către Consiliul Județean Bistrița – Năsăud (România) privind proiectul „Achiziționarea dispozitivilor medicale pentru dotarea Secției de Fizioterapie”  din cadrul IMSP Spitalul raional Glodeni.

5. Cu privire la aprobarea modificărilor la decizia Consiliului raional Glodeni Nr.7/10 din 07.12.2019.

6. Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului raional și Aparatului Președintelui raionului pentru trimestrul II anul 2019.

Anexa 1

7. Despre aprobarea unor regulamente de organizare și desfășurare a concursurilor DITS Glodeni:

Anexa 1;  Anexa 2Anexa 3; Anexa 4; Anexa 5; Anexa 6; Anexa 7; Anexa 8; Anexa 9; Anexa 10; Anexa 11; Anexa12; Anexa 13; Anexa 14; Anexa 15; Anexa 16; Anexa 17; Anexa 18; Anexa 19; Anexa 20

8. Cu privire la aprobarea statelor de personal ale instituțiilor de învățămînt și a Direcției Învățămînt, Tineret și Sport.

9. Cu privire la aprobarea Programului vizitelor oficiale ale delegațiilor din unele regiuni ale altor state, ce sînt în asociere cu Consiliul raional Glodeni

Anexa 1.

10. Cu privire la scoaterea de la control a deciziilor Consiliului raional anterior adoptate

11. Cu privire la efectuarea controlului medical al recruților și încorporarea în serviciul militar în termen, serviciul cu termen redus, serviciul civil (în primăvara –vara anului 2019).

12. Cu privire la constituirea comisiei raionale pentru asigurarea eliberării și schimbării legitimațiilor victimelor reabilitate ale represiunilor politice.

13. Cu privire la aprobarea în componență nouă a comisiei de licitație cu strigare și reducere.

14. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Glodeni nr.10/13 din 17 septembrie 2015.

15. Cu privire la conferirea gradului de calificare funcționarilor publici.

16. Cu privire la aprobarea statelor de personal din cadrul Centrului Comunitar Multifuncțional de Asistență Socială „Încredere” Glodeni.

17. Cu privire la transmiterea de la unitatea administrativ-teritorială raionul Glodeni a unor bunuri imobile.

18. Cu privire la majorarea valorilor unor bunuri imobile din contul investițiilor capitale.

19. Cu privire la examinarea raportului de inspecție și aprobarea unui plan de măsuri privind eficientizarea activității DASPF Glodeni în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare .

Anexa 1

Anexa 2

20. Cu privire la aprobarea statelor de personal al  Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei din or.Glodeni

21. Cu privire la aprobarea Calendarului și Regulamentelor manifestărilor culturale pentru anul 2019; 22. Cu privire la aprobarea  Regulamentului de organizare și funcționale a  Bibliotecii Publice Raionale ”Vasile Coroban” Glodeni; 23. Cu privire la aprobarea statelor de personal al instituțiilor din subordinea Serviciului Cultură Glodeni.

Anexa 1; Anexa 2; Anexa 3; Anexa 4; Anexa 5; Anexa 6; Anexa 8.

Anexa 9. 

24.  Cu privire la casarea unor mijloace fixe proprietate publică domeniul public al unității administrativ teritoriale raionul Glodeni deținute în administrație cu titlu gratuit de IMSP Spitalul raional Glodeni.

25. Cu privire la transmiterea de la ÎM Centrul Stomatologic Raional Glodeni la unitatea administrativ-teritorială raionul Glodeni a unor bunuri imobile.

26. Cu  privire la înaintarea propunerii de finanțare către Consiliul Județean Bistrița-Năsăud ( România) privind proiectul,, Reforma Învățămîntului din Moldova”, subproiectul Lucrări civile la Liceul Teoretic  ”Vasile Coroban” din orașul Glodeni

27. Cu privire la aprobarea modificărilor la Decizia Consiliului raional Glodeni nr. 7/10 din 07 decembrie 2018