Parteneriate

 
iasi - logo.PNG
 
 
sigla-cjph-desktop.png
 
consiliul-judetean-bistrita-nasaud.jpg
 
 
 
 
 
   
                        
 
  
                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raionul Glodeni în presă

Provincial

Publika TV

Moldpres

Вести

Deschide.md

Timponline             

AAP.gov.md                 

MIR-TV

Provincial.md

Balti.md

 

 

 

 

Serviciul Cultură Glodeni anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de director-adjunct al Școlii de Arte Glodeni.

Serviciul Cultură Glodeni anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de director-adjunct al Școlii de Arte Glodeni.

 

La concurs pot participa cetăţeni ai RM,cu studii superioare universitare pedagogice şi vechime de activitate în domeniu de cel puţin 5 ani, deţine grad didactic, posedă limba română, sunt apţi din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei,nu au anticidente penale.

Candidaţii pentru ocuparea funcţiei prezintă, în termen de 30 zile din ziua publicării în presă a anunțului următoarele acte:

* curriculum vitae,

* copiile actelor de studii,

* copia carnetului de muncă,

* certificatul medical,

* cazierul judiciar,

* copiile actelor, ce confirmă gradul didactic,

* programul de activitate în viitoarea funcţie pentru o perioadă de 5 ani.

 

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate la notar sau se prezintă în original.

 

Dosarele pentru concurs vor fi depuse la Serviciul Cultură,

or.Glodeni, str. Suveranității, 4, bir.55(anticamera).