Parteneriate

 
consiliul-judetean-bistrita-nasaud.jpg
 
 
iasi - logo.PNG
 
 
sigla-cjph-desktop.png
 
 
 
 
 
 
   
                        
 
  
                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÎNŞTIINŢARE

Mie, 10/10/2018 - 16:12

Pe data 26.10.2018,  ora 10.00 , în incinta Consiliului raional, sala de şedinţe  et. III, este convocată şedinţă ordinară a   Consiliului raional Glodeni, cu  următoarea ordine de zi:

1. Cu privire la executarea bugetului raional pe 9 luni ale anului 2018.

Raportor: dna Nicolaev Fevronia, șef  Direcție Finanțe.

 2. Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2018, aprobat prin deciziile Consiliului raional nr.10/1 și 10/11 din 8 decembrie 2017 și corelat prin decizia CR nr. 4/3 din 20 iulie 2018.

Raportor: dna Nicolaev Fevronia, șef  Direcție Finanțe.

3. Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului raional și Aparatului Președintelui raionului pentru trimestrul I anul 2019.

Raportor: dna Olesea Cojocari, șef secție administrație publică.

4. Cu privire la propunerea candidaturilor la funcția de membru în componența Consiliului electoral de circumscripție raională Glodeni, care va activa pe perioada Alegerilor Parlamentare din 24 februarie 2019.

Raportor: dna Olesea Cojocari, șef secție administrație publică.

5. Cu privire la propunerea candidaturilor de rezervă la funcția de membru în componența Consiliului electoral de circumscripție raională Glodeni, care va activa pe perioada Alegerilor Parlamentare din 24 februarie 2019.

Raportor: dna Olesea Cojocari, șef secție administrație publică.

6. Cu privire la luarea în evidență militară și efectuarea examenului medical al tinerilor anul nașterii 2003.

Raportor: dl Igor Mocanu, șef interimar al secției administrativ - militare.

7. Cu privire la aprobarea Planului strategic de dezvoltare instituțională pentru perioada anilor 2018-2022 al Instituției Medico-Sanitare Publice “Spitalul Raional Glodeni ”.

Raportor: dl Vasile Lazari, Director IMSP SR Glodeni.

8. Cu privire la aprobarea modificărilor la decizia Consiliului raional Glodeni nr.10/14 din 8 decembrie 2017.

Raportor: dl Vasile Lazari, Director IMSP SR Glodeni.

9. Cu privire la aprobarea modificărilor la decizia Consiliului raional Glodeni nr. 10/19 din 8 decembrie 2017 „Cu privire la acceptarea și distribuirea unui  autovehicol parvenit din ajutor umanitar prin donație benevolă”.

Raportor: dl Ion Leucă, Președinte al raionului Glodeni.

10. Cu privire la aprobarea modificărilor la decizia Consiliului raional Glodeni Nr. 5/6 din 06.09.2018.

Raportor: dna Ecaterina Tcaci, șef interimar al DASPF.

11. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului rational Glodeni nr.3/7 din 10.05.2018.

Raportor: dna Maria Lungu, specialist principal în problemele resurse umane.

12. Cu privire la aprobarea nomenclatorului costurilor serviciilor sociale contra plată, prestate în cadrul CCMAS “Încredere” și adăugiri la Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului.

Raportor: dna Viorica Stati, Manager CCMAS “Încredere” Glodeni.

13. Cu privire la stabilirea indemnizației de conducere a personalului de conducere din instituțiile de învățămînt din raionul Glodeni pentru anul de studii 2018-2019.

Raportor: dl Tudor Casauțan, șef Direcție Învățămînt, Tineret și Sport.

                                    Sînt convocate în şedinţe comisiile consultative de specialitate ale Consiliului raional, care vor avea loc în sala de şedinţe a CR , et.2, după cum urmează:

  • Comisia consultativă de specialitate pentru activităţi economico – financiare, pe data de 23.10.2018,   ora 10.00.
  • Comisia consultativă de specialitate pentru activităţi socio-culturale și învățămînt, pe data de 24.10.2018,   ora 10.00.
  • Comisia consultativă de specialitate pentru problemele de drept și etică, pe data de 24.10.2018,  ora 14.00.
  • Comisia consultativă de specialitate pentru protecţie socială şi sănătate publică , pe data de 24.10.2018, ora 15.30 .

Consultările publice vor avea loc pe data de 18 octombrie 2018, ora 9.00, în sala de ședințe a Consiliului raional Glodeni , et.3.

 

Secretar al Consiliului raional Glodeni                                      Vasile Pelin