Parteneriate

 
iasi - logo.PNG
 
 
sigla-cjph-desktop.png
 
consiliul-judetean-bistrita-nasaud.jpg
 
 
 
 
 
   
                        
 
  
                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raionul Glodeni în presă

Provincial

Publika TV

Moldpres

Вести

Deschide.md

Timponline             

AAP.gov.md                 

MIR-TV

Provincial.md

Balti.md

 

 

 

 

Ședința extraordinară a a Consiliului raional Glodeni 26.01,2017

Vin, 27/01/2017 - 11:30

 

 

 

 

 

 

Pe data de 26.01.2017, în incinta Consiliului raional a fost convocată ședința extraordinară a Consiliului raional Glodeni.

ordinea de zi:

1.      Cu privire la corelarea bugetului raional pe anul 2017, aprobat prin deciziile Consiliului raional nr.6/1 și 6/2 din 8 decembrie 2016 cu Legea bugetului de stat pe anul 2017 , nr. 279 din 16 decembrie 2016.

Raportor: dna Nelea Sîngereanu, șef Direcție Finanțe.

2. Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2016.

Raportor: dna Nelea Sîngereanu, șef Direcție Finanțe.

3. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Glodeni nr.5/9 din 04 noiembrie 2016.

Raportor: dl Tudor Casauțan, șef Direcție Învățămînt, Tineret și Sport.

4. Cu privire la modificarea  Deciziei Consiliului raional Glodeni nr.2/9 din05 aprilie 2007 „Cu privie la transmiterea în administrare Instituției Medico-Saniare Publice, „Stația Zonală Asistență Medicală de Urgență „Nord”” substația Glodeni a bunurior materiale.

Raportor: dna Ala Ojoga, specialist principal în problemele privatizării și postprivatizării.

5. Cu privire la modificarea contractului de comodat încheiat cu IMSP „Stația Zonală AMU „Nord””.

Raportor: dna Ala Ojoga, specialist principal în problemele privatizării și postprivatizării.

6. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Glodeni nr.6/22 din 08 decembrie 2016 „Cu privire la rezilierea unor contracte de folosință temporară”.

Raportor: dna Ala Ojoga, specialist principal în problemele privatizării și postprivatizării.

7. Cu privire la vînzarea-cumpararea, primirea –transmiterea spațiului locativ în proprietate privată.

Raportor: dna Ala Ojoga, specialist principal în problemele privatizării și postprivatizării.

8. Cu privire la aprobarea Regulamentului intern privind procedurile de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional în cadrul Consiliului raional Glodeni.

Raportor: dl Petru Tcaci, specialist în relațiile cu publicul.

9. Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2017 aprobat prin decizia Consiliului raional nr. 6/1 și 6/2 din 8 decembrie 2016.

Raportor: dna Nelea Sîngereanu, șef Direcție Finanțe.

Interpelări, întrebări, raspunsuri.

 

Sînt convocate în şedinţe comisiile consultative de specialitate ale Consiliului raional, care vor avea loc în sala de şedinţe a CR , et.2, după cum urmează:

 

  • Comisia consultativă de specialitate pe problemele de drept şi etică , pe data de 23.01.2017, ora 15.00.

  • Comisia consultativă de specialitate pentru activităţi economico – financiare, pe data de 23.01.2017,  ora 11.

 

 

 

Secretar al Consiliului raional Glodeni                       Vasile Pelin