Parteneriate

 
iasi - logo.PNG
 
 
sigla-cjph-desktop.png
 
consiliul-judetean-bistrita-nasaud.jpg
 
 
 
 
 
   
                        
 
  
                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACŢIUNI PRINCIPALE săptămânale

Lun, 02/07/2018 - 10:35

ACŢIUNI PRINCIPALE

săptămânale ale subdiviziunilor Consiliului raional şi Aparatului Preşedintelui raionului Glodeni, care se vor desfăşura în perioada 02.07.2018 - 08.07.2018

Nr. d/o

Activităţi preconizate

Data și ora desfășurării

Locul desfășurării responsabili

Principalele chestiuni din

 

 

 

 

 

ordinea de zi

 

 

 

 

 

 

 

Aparatul Preşedintelui

1.

Ședința operativă

02.07.2018, ora 08.00

Sala de şedinţe a Consiliului raional,

et.II

 

 

2.

Audiența cetățenilor

 

 

02.07.2018, ora 09.00-12.00

Biroul Președintelui

 

 

3.

Masă rotundă

03.07.2018, ora 11.00

Sala de şedinţe a Consiliului raional,

et.II

Tema: drepturile  și obligațiunile consumatorilor de media și ale jurnaliștilor

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omagiații:

1.Minizianov Alexandru– 01.07.1976, consilier raional;

2.Movilă Oxana– 02.07.1950, Consilier raional;

3.Bivol Iovu – 03.07.1948, președintele raionului Cimișlia;

4.Baranețchi Victor– 06.07.1962, șef substația asistență medicală de urgență;

5.Groza Ion – 06.07.1966, președintele raionului Cahul;

6.Graur Eleonora - președintele raionului Rezina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Ziua formării Inspectoratului Fiscal  - 01 iulie

Ziua comemorării lui Ștefan cel Mare – 02 iulie

Ziua comemorării victimelor stalinismului – 06 iulie

   

 

 

Secția economie

   

 

 

6.

Participarea la sedinţile diferitor grupuri de lucru.Implicarea la soluţionarea diferitor probleme economice din raion.Înaintarea propunerilor şi sugestiilor.Monotorizarea activităţii sectiei.

Pe parcursul săptămînii

Gudumac Vasile

 

 

7.

 

 

Prezentarea informaţiei Ministerului Economiei şi Infrastructurii în scopul monotorizării îndeplinirii “ Programului naţional privind controlul alcoolului pe anii 2012-2020 “. Pregătirea scenariului pentru petrecerea concursului “Cel mai bun antreprenor din sectorul ÎMM pentru anul 2017 ”.

Pe parcursul săptămînii

Misevici Violeta

 

 

8.

 

 

 

 

 Complectarea formularelor de date privind proprietatea investiţională şi a studului de impact asistenţă externă solicitatte de ADR Nord. Expedierea în termenii stabiliţi a răspunsului către ADR Nord.

Pe parcursul săptămînii

 

 

Țurcan Natalia

 

 

 

 

9.

Încheierea contractului de achiziţie la procedura de achiziţie “achiziţionarea lucrărilor de reparatie capitală a drumului Fundurii Vechi –Struzovca”, înaintarea dării de seamă Agenţiei Achiziţii Publice pentru aprobare. Înaintarea pachetului de documente Operatorilor Economici pentru participare la Licitaţia Publică „achiziţionarea lucrărilor de reparaţie capitală a Stadionului central din or.Glodeni “. Consultarea Autorităţilor Contractante din raion în privinţa aplicîrii corecte a Legislaţiei în domeniul Achiziţiilor Publice în practică.

Pe parcursul săptămînii

Onuță Angela

 

 

Direcția Agricultură și Alimentație

   

 

 

10.

Informarea operativă privind lucrările agricole

Pe parcursul săptămînii

 

 

 

Serviciul Cultură

   

 

 

11.

Participarea ansamblului ,,Cimbrișor”, s. Hîjdieni la festivalul Hora Sânzienilor în or. Telenești

08.07.2018

 

 

 

12.

Prezentarea ofertelor de participare a invitaților din afara țării

Pe parcursul săptămînii