Parteneriate

 
iasi - logo.PNG
 
 
sigla-cjph-desktop.png
 
consiliul-judetean-bistrita-nasaud.jpg
 
 
 
 
 
   
                        
 
  
                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raionul Glodeni în presă

Infotag

Canal2

Argumentul

Agora.md

Provincial

Publika TV

Moldpres

Вести

Deschide.md

Timponline                            

MIR-TV

 

 

 

 

 

 

ACŢIUNI PRINCIPALE săptămânale ale subdiviziunilor Consiliului raional şi Aparatului Preşedintelui raionului Glodeni, care se vor desfăşura în perioada 13.03.2017 - 19.03.2017

Vin, 10/03/2017 - 16:36

Aprobat :                                                                  

                                                                                                                  Preşedinte al raionului

 

_____________LEUCĂ Ion

 

 

ACŢIUNI PRINCIPALE

săptămânale ale subdiviziunilor Consiliului raional şi Aparatului Preşedintelui raionului Glodeni, care se vor desfăşura în perioada 13.03.2017 - 19.03.2017

Nr. d/o

Activităţi preconizate

Data și ora desfășurării

Locul desfășurării responsabili

Principalele chestiuni din

 

 

 

 

 

ordinea de zi

 

 

 

 

 

 

 

Aparatul Preşedintelui

1.

Ședința operativă

13.03.2017, ora 08.00

Sala de şedinţe a Consiliului raional,

et.II

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

Audiența cetățenilor

 

 

 

Întîlnirea  de lucru a Dl UNCUȚĂ Nicolae, șef adjunct al Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat cu conducătorii serviciilor publice desconcentrate .

13.03.2017, ora 09.00-12.00

 

15.03.2017, ora 10.00

 

Biroul Președintelui

 

 

Sala de şedinţe a Consiliului raional,

et.II

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

Omagiații:

1.Istrati Ion– 19.03.1958, Manager gimnaziul Dușmani;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secția economie

5.

Verifică materialele prezentate de specialiştii secţiei. Se implică la soluţionarea  problemelor urgente.   

 Participă la diferite măsuri economice.   

Pe parcursul săptămînii

Gudumac Vasile

 

 

 

6.

Elaborarea agendii locale a intreprenoriatului pentru anul 2017.

Prezentarea la ADR Nord “Fişa raionului cu precizări şi complectări, sugestii şi recomandări la rubricile: opurtunităţi de investiţii şi viziunea privind dezvoltarea infrastructurii de suport de afaceri în raionul Glodeni.

 

Pe parcursul săptămînii

Misevici Violeta

 

 

 

7.

Participarea la atelierul “Procurări transparente şi managementul financiar eficient al proiectelor” organizat de Asociaţia de Dezvoltare a Turismului din Moldova, susţinit in cadrul proiectului “Creşterea capacităţilor locale pentru dezvoltarea durabilă bazată pe valorificarea resurselor naturale in destinaţiile turistice majore din Moldova” realizat cu suportul Programului de Granduri Mici GET, implimentat de PNUD Moldova.

Înaintarea scrisorii autorităţilor publice pentru prezentarea indicatorilor social-economici pentru anul 2016. 

Redactarea finală a planului de acţiuni pentru anul 2017 privind implimentarea Strategiei de Dezvoltare  Socio-Economică a raionului Glodeni.

Examinarea solicitărilor parvenite pe parcursul săptăminii.

 

Pe parcursul săptămînii

Ţurcan Natalia

 

 

 

8.

Înaintarea scrisorii autorităţilor publice în vederea colectării informaţiei pentru pregătirea economiei  raionale şi sferii sociale pentru activitate în perioada de toamnă - iarnă 2017-2018.Acordarea ajutorului metodologic şi practic Autorităţilor Contractante din raion pentru insuşirea metotelor  noi de achiziţie.

Lucrul cu dosarele achiziţiilor publice.

Pe parcursul săptămînii

 

 

Onuţă Angela

 

 

 

 

Direcția Învățămînt, Tineret și Sport

9.

Ședință cu colaboratorii DÎTS Glodeni.

13.03.2017

DÎTS Glodeni, Casauțan Tudor, șef DÎTS

 

 

 

 

10.

 

Seminar instructiv – metodic cu profesorii de matematică cu tema: Aplicarea competențelor matematice în rezolvarea problemelor integrative și a celor din viața cotidiană.

15.03.2017

 

Gimnaziul ,,Dimitrie Cantemir’’, Guțuleac Feodora, specialist principal

 

 

 

 

11.

Seminar instructiv – metodic cu directorii adjuncți cu tema Schimb de experiență privind optarea pentru disciplinele opționale adecvate comunității care contribuie la formarea competențelor transdisciplinare și transversale ale elevilor.

16.03.2017

Gimnaziul Petrunea, Lupușor Nina, Șefa Centrului Metodic

 

 

12.

Inspecție frontală în Gimnaziul Iabloana nr.1

13.03.2017 – 17.03.2017

DÎTS Glodeni, Barancean Stela, șef adjunct interimar DÎTS Glodeni

 

 

13.

Monitorizarea participării loturilor olimpice la olimpiada republicană.

13.03.2017- 17.03.2017

DÎTS Glodeni, Barancean Stela, șef adjunct interimar DÎTS Glodeni

 

 

14.

Inspecție tematice , Eficiența organizării activității extrașcolare a elevilor în cadrul cercurilor de activitate artistică și sportive.

13.03.2017-

17.03.2017

Țurcan Ecaterina, specialist principal, Niculiță Gheorghe, specialist DÎTS Glodeni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex.I.Stavinschi