Parteneriate

 
iasi - logo.PNG
 
 
sigla-cjph-desktop.png
 
consiliul-judetean-bistrita-nasaud.jpg
 
 
 
 
 
   
                        
 
  
                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raionul Glodeni în presă

Canal3

Infotag

Canal2

Argumentul

Agora.md

Publika TV

Moldpres

Вести             

MIR-TV

 

 

 

 

 

 

ACŢIUNI PRINCIPALE săptămânale ale subdiviziunilor Consiliului raional şi Aparatului Preşedintelui raionului Glodeni, care se vor desfăşura în perioada 09.10.2017 - 15.10.2017

Lun, 09/10/2017 - 15:29

Aprobat :                                                                  

                                                                                                                  Preşedinte al raionului

 

_____________LEUCĂ Ion

 

ACŢIUNI PRINCIPALE

săptămânale ale subdiviziunilor Consiliului raional şi Aparatului Preşedintelui raionului Glodeni, care se vor desfăşura în perioada 09.10.2017 - 15.10.2017

Nr. d/o

Activităţi preconizate

Data și ora desfășurării

Locul desfășurării responsabili

Principalele chestiuni din

 

 

 

 

 

ordinea de zi

 

 

 

 

 

 

 

Aparatul Preşedintelui

1.

Ședința operativă

09.10.2017, ora 08.00

Sala de şedinţe a Consiliului raional,

et.II

 

 

2.

 

 

Audiența cetățenilor

 

 

 

09.10.2017, ora 09.00-12.00

 

Biroul Președintelui

 

 

 

3.

 

 

 

 

               Omagiații:

1.Calmîc Octavian– 09.10.1974, Ministru al Economiei și Infrastructurii;

2.Ciobanu Andrei – 13.10.1957, Președinte al raionului Cantemir;

3.Mahu Sergiu – 13.10.1953, Consilier raional;

4.Bețișor Ion– 15.10.1954, Primar;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Sărbători profesionale:

1.     Ziua poștei

 

2.     Ziua oamenilor nevăzători

 

09.10.2017

 

15.10.2017

 

 

 

 

 

 

 

Secția economie

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

Monitorizează activitatea secţiei. Implicărea la soluţionarea problemelor ce ţin de  competenţa secţiei.   

Pe parcursul săptămînii

 

 

 

 

 

Gudumac Vasile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

Pregătirea informaţiei Ministerului Economiei şi Infrastructurii cu privire la Regulamentul de desfăşurare  a activităţii de comerţ aprobate şi numărul de notificări recepţionate în raionul Glodeni.

Pe parcursul săptămînii

 

 

 

 

 

 

Misevici Violeta

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

Semnarea contractelor de reparaţie capitală a drumurilor  în urma desfăşurării procedurilor de achiziţie, transmiterea lor Agenţiei Achiziţii Publice pentru aprobare.     

 Acordarea ajutorului metodologic şi practic autorităţilor contractante din raion pentru petrecerea în strictă conformitate cu Legea a procedurilor de achiziţie.

Acumularea şi sistematizarea informaţiilor de la instituţiile bugetare privind pregătirea lor către sezonul 

rece 2017-2018

Pe parcursul săptămînii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onuță Angela

 

 

 

 

 

 

 

8.

Analiza preţurilor la produsele alimentare din piaţa centrală a or.Glodeni.

Analiza indicatorilor de dezvoltare social-economică a raionului Glodeni pentru I  semestru al anului 2017 în comparaţie cu I trimestru al anului 2016.

Examinarea solicitărilor parvenite pe parcursul săptămînii.   

Pe parcursul săptămînii

Țurcan Natalia

 

 

Direcția Agricolă

 

9.

Colectarea informației operative privind recoltarea culturilor de câmp.

Pe parcursul săptămînii

Agache Oleg