Parteneriate

 
consiliul-judetean-bistrita-nasaud.jpg
 
 
iasi - logo.PNG
 
 
sigla-cjph-desktop.png
 
 
   
                        
 
  
                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACŢIUNI PRINCIPALE săptămânale ale subdiviziunilor Consiliului raional şi Aparatului Preşedintelui raionului Glodeni

Taburi primare

Mar, 23/10/2018 - 08:45

ACŢIUNI PRINCIPALE

săptămânale ale subdiviziunilor Consiliului raional şi Aparatului Preşedintelui raionului Glodeni, care se vor desfăşura în perioada 22.10.2018 - 28.10.2018

Nr. d/o

Activităţi preconizate

Data și ora desfășurării

Locul desfășurării responsabili

Principalele chestiuni din

 

 

 

 

 

ordinea de zi

 

 

 

 

 

 

 

Aparatul Preşedintelui

1.

Ședința operativă

22.10.2018, ora 08.00

Sala de şedinţe a Consiliului raional,et.II

 

 

2.

Audiența cetățenilor

22.10.2018, ora 09.00-12.00

Biroul Președintelui

 

 

3.

Ședința Comisiei pentru activități economico-financiare

23.10.2018, ora 10.00

Sala de şedinţe a Consiliului raional,et.II

 

 

4.

Ședința Comisie pentru activități socio-culturale și învățămînt

24.10.2018, ora 10.00

Sala de şedinţe a Consiliului raional,et.II

 

 

5.

Ședința Comisie pentru probleme de drept și etică

24.10.2018, ora 14.00

Sala de şedinţe a Consiliului raional,et.II

 

 

6.

Ședința Comisie pentru protecție socială și sănătate publică

24.10.2018, ora 15.30

Sala de şedinţe a Consiliului raional,et.II

 

 

7.

Ședința ordinară a Consiliului raional Glodeni

26.10.2018, ora 10.00

Sala de şedinţe a Consiliului raional,et.III

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omagiații:

1. Vieru Emilia 22.10.1961, Primar s. Fundurii Vechi;

2. Gudumac Nicolae 22.10.1963, Șef al sectorului Glodeni SA „Drumuri Rîşcani";

3. Mahu Maria – 23.10.1960, Șef al Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă;

4. Paniș Ștefan - 25.10.1957, Președinte al raionului Florești;

5. Mărgineanu Ion - 26.10.1941, Cetățean de Onoare al raionului Glodeni;

6. Bendovscaia Liudmila - 28.10.1972, Șef Cancelarie, Aparatul Președintelui Glodeni.

 

22 octombrie - Ziua lucrătorului din transportul auto şi gospodăria drumurilor

28 octombrie- Ziua automobilistului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secția economie

 

 

 

 

9.

Studierea programei noi elaborate de„SAI „Registrul de stat al achiziţiilor publice „ (MTender) în domeniul achiziţiilor publice. Instruirea ulrerioară a reprezentanţilor Autorităţilor Contractante din raion.

Pe parcursul săptămînii

Gudumac Vasile

 

 

10.

Organizarea expo-tirgului “Toamna de Aur “ la Glodeni. Conlucrarea cu agenţii economici pentru participare la Programul PARE 1+1.

Pe parcursul săptămînii

Misevici Violeta

 

 

11.

Semnarea şi aprobarea la AAP a contractului privind achiziţionarea dispozitivelor medicale pentru dotarea sălii de Kinototerapie din cadrul IMSP Spitalul raional Glodeni. Toatalizarea informaţiei acumulate de la autorităţile publice privind pregatirea economiei raionului şi sferei sociale către sezonul rece 2018 – 2019.

Pe parcursul săptămînii

Onuță Angela

 

 

12.

Acumularea şi analiza indicatorilor de dezvoltare social-economica a raionului Glodeni pe perioada ianuarie-septembrie 2018 în comparaţie cu ianuarie-septembrie 2017. Toatalizarea informaţiei acumulate de la autorităţile publice privind pregatirea economiei raionului şi sferei sociale către sezonul rece 2018 – 2019.

Pe parcursul săptămînii

Ţurcan Natalia

 

 

Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei

 

 

 

 

13.

Deplasări în localitățile raionului

Pe parcursul săptămînii

În localitățile raionului

 

 

Direcția Agricultură și Alimentație

 

 

 

 

14.

Monitorizarea situației  privind lucrările agricole. Deplasări în teritoriu.

Pe parcursul săptămînii

 

 

 

Direcția Învățămînt,Tineret și Sport

 

 

 

 

 

 

Pe parcursul săptămînii

 

 

 

Direcția Finanțe

 

 

 

 

15.

Primirea dărilor de seamă privind executarea bugetului pe 9 luni ale anului 2018 de la autoritățile publice locale de nivelul I și instituțiile din subordinea Consiliului raional Glodeni

Pe parcursul săptămînii

 

 

 

Serviciul Cultură

 

 

 

 

16.

Participarea la a 50-a aniversare a Centrului de Promovare din județul Botoșani, România