Parteneriate

 
consiliul-judetean-bistrita-nasaud.jpg
 
 
iasi - logo.PNG
 
 
sigla-cjph-desktop.png
 
 
   
                        
 
  
                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACŢIUNI PRINCIPALE săptămânale ale subdiviziunilor Consiliului raional şi Aparatului Preşedintelui raionului Glodeni, care se vor desfăşura în perioada 04.02.2019 – 10.02.2019

Taburi primare

Lun, 04/02/2019 - 09:11

ACŢIUNI PRINCIPALE

săptămânale ale subdiviziunilor Consiliului raional şi Aparatului Preşedintelui raionului Glodeni, care se vor desfăşura în perioada 04.02.2019 – 10.02.2019

Nr. d/o

Activităţi preconizate

Data și ora desfășurării

Locul desfășurării responsabili

Principalele chestiuni din

 

 

 

 

 

ordinea de zi

 

 

 

 

 

 

 

Aparatul Preşedintelui

1.

Ședința de pe lîngă Președintele raionului

04.02.2019,

ora 08.00

Sala de şedinţe a Consiliului raional,et.II

 

 

 

2.

Audiența cetățenilor

04.02.2019,

ora 09.00-12.00

Biroul Vicepreședintelui raionului

 

 

 

3.

Ședința de pe lîngă Președintele raionului cu primarii localităților și serviciile desconcentrate din teritoriu

08.02.2019,

ora 10.00

Sala de şedinţe a Consiliului raional,et.III

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omagiații:

1. Manea Stanislav 05.02.1978, Inspectoratul Teritorial de Muncă;

2. Popa Mihail 07.02.1972, Președintele raionului Strășeni;

3. Nastas Iurie - 08.02.1957, Primar s.Petrunea;

4. Carmanu Lilian - 08.02.1977, Președintele raionului Ialoveni;

5. Bogdan Valentina - 10.02.1959, Secretar CL, s. Danu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secția economie

 

 

 

 

 

5.

Elaborarea Planului de acțiuni pentru anii 2017-2018 cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a comerțului interior

Pe parcursul săptămînii

 

 

 

 

6.

Încheierea contractului de antrepriză privind achiziționarea lucrărilor de întreținere de iarnă a drumurilor locale de interes raional pe timp de iarnă pentru anul 2019. Arhivarea dosarelor de achiziții publice.

Pe parcursul săptămînii

 

 

 

 

7.

Stabilirea gradului de implementare a planului de acțiuni privind realizarea Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică a raionului Glodeni pentru anul 2018 și elaborarea planului de acțiuni pentru anul 2019. Analiza indicatorilor de dezvoltare socio-economică a r-lui Glodeni pentru anul 2018 în comparație cu anul 2017.

Pe parcursul săptămînii

 

 

 

 

Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei

 

 

 

 

 

8.

Evaluarea la domiciliu a beneficiarilor de asistență personală

Pe parcursul săptămînii

 

 

 

 

9.

Controlul persoanelor ce beneficiază de lucrători sociali

Pe parcursul săptămînii

 

 

 

 

10.

Revizuirea dosarelor a ajutorului pentru perioada rece a anului

Pe parcursul săptămînii

 

 

 

 

11.

Controlul achitării surselor financiare prin intermediul suportului monetar și sprijinul familiilor

Pe parcursul săptămînii

 

 

 

 

12.

Implementarea proiectului ,,Grupa mobilă”

Pe parcursul săptămînii

 

 

 

 

Direcția Învățămînt, Tineret și Sport

 

 

 

 

 

13.

Desfășurarea olimpiadelor raionale la discipline în conformitate cu graficul aprobat de Direcția Învățămînt

09-10.02.2019

L.T,,Lev Tolstoi”

 

 

 

14.

Totalizarea chestionarelor privind managementul temelor pentru acasă

Pe parcursul săptămînii

 

 

 

 

15.

Inspecția tematică ,,Calitatea predării opționalelor”

Pe parcursul săptămînii

 

 

 

 

Direcția Agricultură și Alimentație

 

 

 

 

 

16.

Planificarea structurilor semănăturilor

Organizarea seminarelor cu agenții economici din domeniul agriculturii.

Pe parcursul săptămînii

 

 

 

 

Direcția Finanțe

 

 

 

 

 

17.

Primirea Dărilor de Seamă anuale pentru anul 2018 de la instituțiilE bugetare

Pe parcursul săptămînii

 

 

 

 

18.

Controlul Inspecției Financiare Bălți privind implementarea Legii nr.270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar

 

04.02.2019,

ora 09.00-17.00

Sala de şedinţe a Consiliului raional,et.II

 

 

 

Serviciul Cultură

 

 

 

 

 

19.

Organizarea concertului cu prilejul Zilei autonomiei locale şi a lucrătorului din administraţia publică locală

08.02.2019,

ora 11.00

Sala de şedinţe a Consiliului raional,et.III