Parteneriate

 
iasi - logo.PNG
 
 
sigla-cjph-desktop.png
 
consiliul-judetean-bistrita-nasaud.jpg
 
 
 
 
 
   
                        
 
  
                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANUNȚ: Consiliul raional Glodeni se convoacă în ședință ordinară

Mar, 27/02/2018 - 11:39

image_6.jpg

În conformitate cu p.(1) art. 45 al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28 decembrie  2006 este  convocată şedinţa ordinară a Consiliului raional Glodeni pe data de   01.03.2018 , ora 9.00 , sala de şedinţe, et. 3, sediul Consiliului raional, cu ordinea de zi:

 1. Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2017 Raportor: dna Nicolaev Fevronia, șef interimar Direcția Finanțe.
 1. Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2018, aprobat prin deciziile Consiliului raional nr.10/1 și 10/11 din 8 decembrie 2017. Raportor: dna Nicolaev Fevronia, șef interimar Direcția Finanțe.
 1. Cu privire la activitatea IMSP Spitalul raional Glodeni pentru perioada anului 2017. Raportor: dl Nicolae Guriev, director IMSP Spitalul raional Glodeni.
 1. Cu privire la aprobarea Programului de activitate a Consiliului raional și Aparatului Președintelui raionului pentru trimestrul II al anului 2018. Raportor: dna Ina Stavinschi, șef interimar al secției administrație publică.
 1. Cu privire la aprobarea planului de acţiuni anticorupţie la nivel local pentru anii 2018-2020. Raportor: dna Ina Stavinschi, șef interimar al secției administrație public.
 1. Cu privire la efectuarea controlului medical al recruților și încorporarea în serviciul militar în termen, serviciul cu termen redus, serviciul civil (în primăvara – vara anului 2018). Raportor: dl Eduard Loghin, șeful secției administrative-militare Glodeni.
 1. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Glodeni nr.9/8 din 16 noiembrie 2017. Raportor: dna Ala Ojoga, specialist principal în problemele privatizării și postprivatizării.
 1. Cu privire la majorarea valorilor unor bunuri immobile din contul investițiilor capitale. Raportor: dna Ala Ojoga, specialist principal în problemele privatizării și postprivatizării.
 1. Cu privire la proprietatea publică, domeniul public a unității administrative-teritoriale raionul Glodeni și transmiterea ei în administrare. Raportor: dna Ala Ojoga, specialist principal în problemele privatizării și postprivatizării.
 1. Cu privire la modificarea unor contracte de comadat, acte de transmitere a bunurilor imobile. Raportor: dna Ala Ojoga, specialist principal în problemele privatizării și postprivatizării.
 1. Cu privire la vînzarea – cumpărarea, primirea-transmiterea spațiului locativ în proprietate privată. Raportor: dna Ala Ojoga, specialist principal în problemele privatizării și postprivatizării.
 1. Despre aprobarea unor regulamente de organizare și desfășurare a concursurilor DÎTS Glodeni. Raportor: dl Tudor Casauțan, șef Direcție Învățămînt, Tineret și Sport.
 1. Cu privire la aprobarea condițiilor concursului raional la recoltarea culturilor cerealiere de I grupă, culturilor de toamnă, pregătirea de bază a solului și semănatul culturilor de toamnă pentru anul 2018. Raportor: dl Oleg Agache, șef Direcție Agricultură și Alimentație.
 1. Cu privire la aprobarea Calendarului și Regulamentelor manifestațiilor culturale pentru anul 2018. Raportor: dna Olga Mutilică, șef interimar al Serviciului Cultură.
 1. Cu privire la organizarea și desfășurarea concursului Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii pentru anul 2017. Raportor: dl Vasile Gudumac, șef secție economie.
 1. Cu privire la aprobarea Programului vizitelor oficiale ale delegațiilor din unele regiuni ale altor state ce sînt în asociere cu Consiliul raional Glodeni. Raportor: dna Ina Stavinschi, șef interimar al secției administrație publică.
 1. Cu privire la promovarea dnei Nicolaev Fevronia în funcția de Șef Direcție Finanțe. Raportor: d. Natalia Bogaci, specialist principal în problemele resurse umane.
 1. Cu privire la promovarea dnei Mutelica Olga în funcția de Șef Serviciu Cultură. Raportor: d. Natalia Bogaci, specialist principal în problemele resurse umane.
 1. Cu privire la modificarea componenței nominale a Consiliului arhitectorial-urbanistic raional. Raportor: dl Denis Șaban, arhitect-șef al raionului.
 1. Cu privire la aprobarea modificărilor în decizia Consiliului raional Glodeni nr.10/17 din 8 decembrie 2017. Raportor: dl Valentin Climovici, Șeful Serviciului Protecției Civile al Secție Situații Excepționale a raionului Glodeni. 

21.  Cu privire la indemnizația pentru fiecare zi de participare a consilierului raional la ședința consiliului. Raportor. Dl Valentin Țoiu, consilier raional

22.  Cu privire la aprobarea contractului de locațiune.  Raportor: Dn Viorica Ciobanu, șef IMSP CS Glodeni

Interpelări, întrebări, raspunsuri. 

Secretar al Consiliului raional  Glodeni  Vasile Pelin