Parteneriate

 
consiliul-judetean-bistrita-nasaud.jpg
 
 
iasi - logo.PNG
 
 
sigla-cjph-desktop.png
 
 
   
                        
 
  
                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANUNȚ Cursuri de instruire ODIMM

Taburi primare

Vin, 25/10/2019 - 15:11

Consiliul raional Glodeni, în colaborare cu Organizația pentru Dezvoltarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM), anunță lansarea cursurilor de instruire în cadrul Programului Gestiunea Eficientă a Afacerii (GEA).

Instruirea va oferi antreprenorilor dezvoltarea abilităților și competențelor antreprenoriale, modele inovative de management ale afacerii, răspunsuri la întrebările specifice activității antreprenoriale desfășurate, va stimula eficientizarea și extinderea activității antreprenoriale, etc.

Programul național de instruire a antreprenorilor GEA, este un program de instruire continuă destinat antreprenorilor de orice vîrstă ce practică activități economice sub orice formă de organizare juridică, care doresc să-și sporească abilitățile în domeniul antreprenorial pentru asigurarea gestionării eficiente a afacerii.

Modulele sunt actualizate anual, reieșind din necesitățile de instruire ale antreprenorilor.

Modulele de instruire propuse sunt:

  • Planificarea strategică a afacerii;
  • Managementul financiar;
  • Bazele marketingului;
  • Marketing on-line;
  • Tehnici eficiente de vânzări și negocieri;
  • Evidența contabilă și administrarea fiscală;
  • Legislaţia muncii;
  • Managementul ecologic pentru IMM.

 

Cursurile de instruire, la modulul selectat de antreprenori, vor fi desfășurate timp de 2 zile în incinta sălii de ședințe, et. II, Consiliul raional Glodeni.

Data limită pentru aplicare la cursuri de instruire pentru Antreprenorii din raionul Glodeni, este 04.11.2019.

Pentru mai multe detalii privind organizarea cursurilor menționate, contactați Secția Economie, Consiliul raional Glodeni, or. Glodeni, str. Suveranității 2, et. 2, birou 31.