Parteneriate

 
iasi - logo.PNG
 
 
sigla-cjph-desktop.png
 
consiliul-judetean-bistrita-nasaud.jpg
 
 
 
 
 
   
                        
 
  
                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raionul Glodeni în presă

Infotag

Canal2

Argumentul

Agora.md

Provincial

Publika TV

Moldpres

Вести

Deschide.md

Timponline                            

MIR-TV

 

 

 

 

 

 

AUDIERI PUBLICE

Vin, 17/02/2017 - 16:37

ANUNȚ

Privind organizarea consultării publice a proiectelor de decizie.

 Consiliul raional Glodeni organizează consultarea publică a proiectelor de decizie:

·        Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2017, aprobat prin decizia Consiliului raional nr. 6/1 și 6/2 din 8 decembrie 2016.

·        Cu privire la vînzarea-cumpărarea unui teren proprietate publică, domeniul privat a unității administrativ-teritoriale raionul Glodeni.

·        Cu privire la aprobarea modificărilor la decizia nr. 6/7 din 8 decembrie 2016.

·        Cu privire la implementarea Proiectului: Construcția sistemelor de alimentare cu apă în 10 localități din lunca rîului Prut, raionul Glodeni. Etapa I- com. Cuhnești și com. Balatina.

Modalitatea de consultare:   Audieri publice.

Scopul proiectelor este:

·        Implementarea politicilor publice de dezvoltare a raionului Glodeni

Proiectele de decizie sunt elaborate și corelate în conformitate cu legislația în vigoare:

-         Legea privind Finanțele publice, nr. 397-XV din 16.10.2003.

-         Legea privind terenurile proprietate publică și delimitarea lor, nr.91-XVI din 5.04.2007

-         Regulamentul privind modul de încasare a taxei pentru instruire în școlile de muzică, artă și artă plastică, H.G. nr.450 din 16. 05.2011.

-         Legea privind dezvoltarea regională în Republica Moldova, nr. 438-XVI din28.12.2006.

 

Proiectele de decizie supuse consultărilor publice sunt plasate pe pagina WEB a Consiliului raional Glodeni: www.glodeni.md

Recomandările pot fi expediate pînă la data de 23.02.2017 pe adresa or. Glodeni, str. Suveranității 2, e-mail consiliul_glodeni@mail.md.

Consultarea publică va avea loc pe data de 23.02.2017. Adresa: or. Glodeni, str. Suveranității 2, etajul II, sala de ședințe, ora 10.00.

Pentru informații suplimentare: tel. 024925136

 

Președinte al raionului Glodeni                                                  LEUCĂ Ion