Parteneriate

 
iasi - logo.PNG
 
 
sigla-cjph-desktop.png
 
consiliul-judetean-bistrita-nasaud.jpg
 
 
 
 
 
   
                        
 
  
                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raionul Glodeni în presă

Canal2

Argumentul

Agora.md

Provincial

Publika TV

Moldpres

Вести

Deschide.md

Timponline             

AAP.gov.md                 

MIR-TV

 

 

 

 

 

 

Audieri publice

Vin, 24/02/2017 - 08:41

Consiliul raional Glodeni  a organizat ieri 23.02.2017 consultarea publică a proiectelor de decizie:

·        Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2017, aprobat prin decizia Consiliului raional nr. 6/1 și 6/2 din 8 decembrie 2016.

·        Cu privire la vînzarea-cumpărarea unui teren proprietate publică, domeniul privat a unității administrativ-teritoriale raionul Glodeni.

·        Cu privire la aprobarea modificărilor la decizia nr. 6/7 din 8 decembrie 2016.

·        Cu privire la implementarea Proiectului: Construcția sistemelor de alimentare cu apă în 10 localități din lunca rîului Prut, raionul Glodeni. Etapa I- com. Cuhnești și com. Balatina.

Modalitatea de consultare:   Audieri publice. Scopul proiectelor este impementarea politicilor publice de dezvoltare a raionului Glodeni. La ședință au participat,

         Președintele raionului Glodeni, Dl. LEUCĂ Ion,

         Vicepreședinte al raionului Glodeni Dl. BOUBĂTRÎN Veaceslav,

Viceoreședinte al raionului Glodeni Dl. ȚARIGRADSCHI Victor

Secretarul Consiliului raional Glodeni, Dl Vasile Pelin.

 

Președinții comisiilor consultative de specialitate:

 

1.     Țarigradschi Valeriu

2.     Maican Vladimir

3.     Vasilos Ion

4.     Moloșnic Laurenția

Consilieri raionali:

1.     Movilă Oxana

2.     Mocanu Igor

-         Șefii de direcții, secții, servicii din cadrul Aparatului Președintelui raionului.

-         Directorul Spitalului raional Glodeni

-         Directorul Școala de arte Glodeni

-         Primarii com. Cuhnești și Balatina

 Proiectele de decizie sunt elaborate și corelate în conformitate cu legislația în vigoare:

-         Legea privind Finanțele publice, nr. 397-XV din 16.10.2003.

-         Legea privind terenurile proprietate publică și delimitarea lor, nr.91-XVI din 5.04.2007

-         Regulamentul privind modul de încasare a taxei pentru instruire în școlile de muzică, artă și artă plastică, H.G. nr.450 din 16. 05.2011.

-         Legea privind dezvoltarea regională în Republica Moldova, nr. 438-XVI din28.12.2006.

 

Proiectele de decizie supuse consultărilor publice sunt plasate pe pagina WEB a Consiliului raional Glodeni: www.glodeni.md