Parteneriate

 
iasi - logo.PNG
 
 
sigla-cjph-desktop.png
 
consiliul-judetean-bistrita-nasaud.jpg
 
 
 
 
 
   
                        
 
  
                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raionul Glodeni în presă

AVIZ

Lun, 30/10/2017 - 14:01

 

AVIZ

     În conformitate cu p.(2) art. 45 al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28 decembrie  2006 este  convocată şedinţa extraordinară a Consiliului raional Glodeni pe data de   16.11.2017 , ora 10.00 , sala de şedinţe, et. 3, sediul Consiliului raional, cu ordinea de zi:

1.       Cu privire la executarea bugetului raional pentru 9 luni ale a.2017.

Raportor: dna Nicolaev Fevronia, șef interimar Direcția Finanțe.

2.       Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2017, aprobat prin deciziile               Consiliului raional nr.6/1 și 6/2 din 8 decembrie 2016 și corelat prin decizia Consiliului raional nr.1/1 din 26 ianuarie 2017, nr.3/1 din 05 mai 2017.

            Raportor: dna Nicolaev Fevronia, șef interimar Direcția Finanțe.

3.      Cu privire la luarea în evidență militară și efectuarea examenului medical al tinerilor anul nașterii 2002.

Raportor: dl Eduard Loghin, șef secția administrative-militare Glodeni.

4.       Cu privire la aprobarea schemelor de încadrare a unităților de personal în Școlile de Arte din raion.

Raportor: dna Olga Mutelică, șef interimar serviciul cultură.

5.       Cu privire la aprobarea taxelor și scutirea de plată în instituțiile de învățămînt artistic comlementar pentru anul de studii 2016-2017.

Raportor: dna Olga Mutelică, șef interimar serviciul cultură.

6.       Cu privire la scoaterea de la control a deciziilor Consiliului raional anterior adoptate.

Raportor: dna Ina Stavinschi, șef secție administrație publică.

7.       Cu privire la asocierea Județului Bistrița-Năsăud (România) cu Raionul Glodeni (Republica Moldova).

Raportor: dna Ina Stavinschi, șef secție administrație publică.

8.       Cu privire la aprobarea unor dosare tehnice, înregistrarea și transmiterea în administrare a unor terenuri proprietate publică, domeniul public a unității administrativ-teritoriale raionul Glodeni.

Raportor: dna Ala Ojoga, specialist principal în problemele privatizării și postprivatizării.

9.       Cu privire la transmiterea unui mijloc fix-teren aferent, de la Direcția Învățămînt, Tineret și Sport la unitatea administrativ-teritorială raionul Glodeni.

Raportor: dna Ala Ojoga, specialist principal în problemele privatizării și postprivatizării.

10.   Cu privire la desemnarea interimatului de șef IMSP Centrul de Sănătate Sturzovca.

Raportor: d. Natalia Bogaci, specialist principal în problemele resurse umane.

11.   Cu privire la aprobarea proiectului Acordului de Parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării privind dezvoltarea centrelor de tineret  și a  Regulamentului privind organizarea şi funcționarea Centrului de Tineret.

Raportor: dna Oxana Albu, Vicepreședinte al raionului Glodeni.

12.   Cu privire la constituirea Agenției de implementare a Proiectului  „Reforma învățămîntului în Moldova”

Raportor: dl Aurel Bodean, șef secție construcții, gospodărie comunală și drumuri.

Interpelări, întrebări, raspunsuri.

Sînt convocate în şedinţe comisiile consultative de specialitate ale Consiliului raional, care vor avea loc în sala de şedinţe a CR , et.2, după cum urmează:

  • Comisia consultativă de specialitate pentru activităţi socio-culturale şi învăţămînt, pe data de 14.11.2017,  ora 9.00 .
  • Comisia consultativă de specialitate pentru activităţi economico – financiare, pe data de 14.11.2017,   ora 10.00.
  • Comisia consultativă de specialitate pentru problemele de drept și etică, pe data de 14.11.2017,  ora 14 .00.
  • Comisia consultativă de specialitate pentru protecția mediului, amenajarea teritoriului și dezvoltarea serviciilor publice , pe data de 15.11.2017, ora 9.00 .
  • Comisia consultativă de specialitate pentru protecţie socială şi sănătate publică, pe data de 15.11.2017,  ora 14.00 .
  • Comisia consultativă de specialitate pentru agricultură şi industrie, pe data de 15.11.2017,  ora 15.00.

Consultări publice la proiectele de decizii din ordinea de zi, vor avea loc pe data de 09 noiembrie 2017, ora 10.00, sala de şedinţe a CR , et.2, sediul Consiliului raional.

Secretar al Consiliului raional  Glodeni                                      Vasile Pelin