Legături

 
 
 
 
 
 
 
   
                        
 
  
                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relații cu publicul

Meteo

Statistica Online

Calendar

Lun
Mar
Mie
Joi
Vin
Sâm
Dum
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2

Consiliul raional Glodeni ANUNȚĂ CONSULTĂRI PUBLICE

Vin, 21/04/2017 - 09:50

ANUNȚ

 Consiliul raional Glodeni organizează consultări publice a proiectelor de decizie:

Modalitatea de consultare:   Audieri publice.

·         Cu privire la modificarea contractului de folosință temporară încheiat cu Instituția Publică Liceul Teoretic Balatina”.

·         Cu privire la transmiterea în proprietate publică, domeniul public, cu titlu gratuit a unor bunuri imobile de la unitatea administrativ-teritorială Cobani la unitatea administrativ-teritorială raionul Glodeni ”.

 

      Scopul proiectelor este:- Impementarea politicilor publice de dezvoltare a raionului Glodeni

      Proiectele de decizie sunt elaborate și corelate în conformitate cu legislația în vigoare:

           În conformitate cu prevederile  art. 43 al Legii privind administraţia publică locală nr. 436–XVI din 28 decembrie 2006, Legii privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr.317-XV din 18.07.2003, Legii privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr.121-XVI din 04 mai 2007, Legii cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25.02.1998, demersului IP Liceul Teoretic Balatina nr.157       din 04 aprilie 2017,

                  În conformitate cu prevederile  art.art 43,77 al Legii privind administraţia publică locală nr. 436–XVI din 28 decembrie 2006, art.78 al Legii privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr. 317-XV din 18.07.2003, Legii privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr.121-XVI din 04 mai 2007, Legii cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale nr.523-XIV din 16.07.1999, Legii privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor nr.91-XVI din 05.04.2007, Legii cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25.02.1998, Hotărîrii Guvernului nr. 901 din 31.12.2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică,

 

Părți interesate în elaborarea proiectelor de decizie:

-         Liceul Teoretic Balatina

-         Școala de Arte Glodeni

 

Proiectele de decizie supuse consultărilor publice sunt plasate pe pagina WEB a Consiliului raional Glodeni: www.glodeni.md

Recomandările pot fi expediate pînă la data de 29.04.2017 pe adresa or. Glodeni, str. Suveranității 2, e-mail consiliul_glodeni@mail.md.

Consultarea publică va avea loc pe data de 25.04.2017. Adresa: or. Glodeni, str. Suveranității 2, etajul II, sala de ședințe, ora 10.00.

Pentru informații suplimentare: tel. 024924629

Proiectele de decizie propuse pentru consultare clic ai ci