Parteneriate

 
consiliul-judetean-bistrita-nasaud.jpg
 
 
iasi - logo.PNG
 
 
sigla-cjph-desktop.png
 
 
   
                        
 
  
                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deciziile Consiliului Raional Glodeni din 05 aprilie 2019

Taburi primare

Mie, 10/04/2019 - 08:38

1.Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2019, aprobat prin decizia Consiliului raional Glodeni nr.7/1și 7/7 din 7 decembrie 2018.

2. Cu privire la instituirea Comisiei de selectare a beneficiarilor de locuințe sociale  în vederea implementării Proiectului de construire a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile II ,,Construcția locuințelor pentru păturile social vulnerabile, Faza II , în or. Glodeni ”.

3. Cu  privire la înaintarea propunerii de finanțare către Consiliul Județean Prahova (România) privind proiectul,,Reparaţia capitală a acoperişului și a fațadei la  Şcoala de arte Glodeni.

4. Despre modificarea și completarea deciziei Consiliului raional Glodeni nr. 5/7 din 30 iunie 2017 Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Glodeni nr. 4/9 din 02 iunie 2017 Cu privire la aprobarea costului Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile social-vulnerabile, Faza II în or. Glodeni.

5. Cu privire la informația despre ”Situația economico-financiară pe anul 2018 a Întreprinderii Municipale Publicația Periodică a Consiliului Raional Glodeni ”Cîmpia Glodenilor”.

6. Cu privire la capitalizarea unor investiții capitale de la Primăria Limbenii Noi cu ulterioara modificare a unui contract de comodat de folosință temporară.

7. Cu privire la capitalizarea unor investiții capitale de la DITS cu ulterioara modificare a unor contracte de comodat, folosință temporară.

8. Cu privire la capitalizarea unor investiții capitale de la DITS și aprobarea dreptului de  proprietate asupra unei construcții inginerești.

9. Cu privire la repartizarea profitului net anual al ÎM „Centrul Stomatologic Raional Glodeni”  obținut din activitatea anului 2018.

10. Cu privire la casarea unor mijloace fixe proprietate publică, domeniul public al unității administrativ-teritoriale raionul Glodeni deținute în administrare cu titlu gratuit de IP Liceul Teoretic „Vasile Coroban”.

11. Cu privire la transmiterea unor mijloace fixe în proprietate publică cu titlu gratuit de la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării la unitatea administrativ-teritorială raionul Glodeni.

12. Cu privire la modificarea unor contracte de comodat, acte de transmitere a bunurilor imobile proprietate a unității administrativ-teritoriale raionul Glodeni.

13. Cu privire la conferirea titlului de „Cetățean de Onoare al raionului”.

14. Cu privire la aprobarea modificărlor la decizia Consiliului raional Glodeni nr.6/25 din 8.12.2018.

15. Cu privire la cererea de demisie a Președintelui raionului Glodeni dl LEUCĂ Ion.

16. Cu privire la alegerea Preşedintelui raionului Glodeni.