Parteneriate

 
consiliul-judetean-bistrita-nasaud.jpg
 
 
iasi - logo.PNG
 
 
sigla-cjph-desktop.png
 
 
 
 
 
 
   
                        
 
  
                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deciziile Consiliului Raional Glodeni din 05 iulie 2019

Mar, 09/07/2019 - 08:18

1. Cu privire la aprobarea Programului „Managementul datoriei publice a unităţii teritorial-administrative Glodeni pe termen mediu pentru anii 2019-2023:

Pag. 1Pag. 2Pag. 3Pag. 4Pag. 5; Pag. 6; Pag. 7; Pag. 8; Pag. 9

2. Cu privire la aprobarea Programului Teritorial în domeniul alimentaţiei şi nutriţiei pentru anii 2019-2020 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acestuia.

3. Cu privire la conferirea titlului de „Cetăţean de Onoare al raionului Glodeni”.

4. Cu privire la aprobarea Planului de activitate şi Carta de audit pentru anul 2019 a auditului intern din cadrul Aparatului Preşedintelui raionului Glodeni

5. Cu privire la conferirea gradului de calificare funcţionarului public.

6.  Cu privire la vînzarea - cumpărarea, primirea - transmiterea spaţiului locativ în proprietate privată

7. Cu privire la proprietatea publică, domeniul public a unităţii administrativ-teritoriale raionul Glodeni şi transmiterea ei în administrare.

8. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional Glodeni nr. 2/23 din 15 martie 2019.

9. Cu privire la îndeplinirea temporară a atribuţiilor de serviciu a directorului întreprinderii Municipale Publicaţia perioadică a Consiliului raional ”Cîmpia Glodenilor”

10. Cu privire la transmiterea unor bunuri din proprietate publică a statului, cu titlu gratuit, de la Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării la unitatea administrativ-teritorială raionul Glodeni

11. Cu privire la componenţa nominală a comisiei de transmitere a bunurilor proprietate publica de la ÎS „ Administraţia de Stat a Drumurilor” la unitatea administrativ-teritorială raionul Glodeni

12. Cu privire la efectuarea controlului medical al recruţilor şi încorporarea în serviciul militar în termen, serviciul cu termen redus, serviciul civil (în toamna anului 2019 - iarna anului 2020)