Parteneriate

 
consiliul-judetean-bistrita-nasaud.jpg
 
 
iasi - logo.PNG
 
 
sigla-cjph-desktop.png
 
 
 
 
 
 
   
                        
 
  
                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proiectele de decizie din cadrul ședinței extraordinare a Consiliului raional Glodeni

Mie, 20/03/2019 - 13:19

1. Cu  privire la înaintarea propunerii de finanțare către Consiliul Județean Prahova (România) privind proiectul ”Reparaţia capitală a acoperişului Şcolii de arte Glodeni”.

2. Despre modificarea și completarea deciziei Consiliului raional Glodeni nr. 4/9 din 02 iunie 2017 „Cu privire la aprobarea costului Proiectului de construcție a locuințelor pentru pentru păturile social-vulnerabile, Faza II în or. Glodeni”.

3. Cu privire la informația despre ”Situația economico-financiară pe anul 2018 a Întreprinderii Municipale Publicația Periodică a Consiliului Raional Glodeni ”Cîmpia Glodenilor”.

4. Cu privire la capitalizarea unor investiții capitale de la Primaria Limbenii Noi cu ulterioara modificare a unui contract de folosință  temporară.

5. Cu privire la capitalizarea unor investiții capitale de la DÎTS cu ulterioara modificare a unor contracte de comodat,  folosință  temporară.

6. Cu privire la capitalizarea unor investiții capitale de la DÎTS și aprobarea  dreptului de proprietate asupra unei construcții inginerești.

7. Cu privire la repartizarea profitului net anual al ÎM ”Centrul Stomatologic Raional Glodeni” obținut din activitatea anului 2018.

8. Cu privire la casarea unor mijloace fixe proprietate publică, domeniul public al unității administrativ-teritoriale raionul Glodeni deținute în administrare cu titlu gratui de IP Liceul Teoretic ,,Vasile Coroban”

9. Cu privire la transmiterea unor mijloace fixe în proprietate publică cu titlu gratuit de la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării la  unitatea administrativ-teritorială raionul Glodeni.

10. Cu privire la modificarea unor contracte de comodat, acte de transmitere a bunurilor imobile proprietate a unității administrativ-teritoriale raionul Glodeni.

11. Cu privire la modificarea bugetului raional pentru a. 2019, aprobat prin deciziile Consiliului  raional nr. 7/1 si 7/7  din  7 decembrie 2018.

12. Cu privire la instituirea Comisiei de selectare a beneficiarilor de locuințe sociale  în vederea implementării Proiectului de construire a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile II ”Construcția locuințelor pentru păturile social vulnerabile, Faza II, în or. Glodeni”.

13. Cu privire la conferirea titlului de Cetățean de Onoare al raionului Glodeni.

14. Cu privire la aprobarea modificărlor la decizia Consiliului  raional Glodeni nr. 6/25 din 20.11.2013.            

15. Cu privire la cererea de demisie a Președintelui raionului Glodeni dl LEUCĂ Ion.