Parteneriate

 
consiliul-judetean-bistrita-nasaud.jpg
 
 
iasi - logo.PNG
 
 
sigla-cjph-desktop.png
 
 
   
                        
 
  
                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vineri, 26 octombrie, s-a desfășurat Ședinţă ordinară a Consiliului raional Glodeni

Taburi primare

Vin, 26/10/2018 - 17:45

1_33.JPG

Vineri, 26 octombrie, s-a desfășurat Ședinţă ordinară a   Consiliului raional Glodeni, cu  următoarea ordine de zi:

1. Cu privire la executarea bugetului raional pe 9 luni ale anului 2018.

 2. Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2018, aprobat prin deciziile Consiliului raional nr.10/1 și 10/11 din 8 decembrie 2017 și corelat prin decizia CR nr. 4/3 din 20 iulie 2018.

3. Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului raional și Aparatului Președintelui raionului pentru trimestrul I anul 2019.

4. Cu privire la propunerea candidaturilor la funcția de membru în componența Consiliului electoral de circumscripție raională Glodeni, care va activa pe perioada Alegerilor Parlamentare din 24 februarie 2019.

5. Cu privire la propunerea candidaturilor de rezervă la funcția de membru în componența Consiliului electoral de circumscripție raională Glodeni, care va activa pe perioada Alegerilor Parlamentare din 24 februarie 2019.

6. Cu privire la luarea în evidență militară și efectuarea examenului medical al tinerilor anul nașterii 2003.

7. Cu privire la aprobarea Planului strategic de dezvoltare instituțională pentru perioada anilor 2018-2022 al Instituției Medico-Sanitare Publice “Spitalul Raional Glodeni ”.

8. Cu privire la aprobarea modificărilor la decizia Consiliului raional Glodeni nr.10/14 din 8 decembrie 2017.

9. Cu privire la aprobarea modificărilor la decizia Consiliului raional Glodeni nr. 10/19 din 8 decembrie 2017 „Cu privire la acceptarea și distribuirea unui  autovehicol parvenit din ajutor umanitar prin donație benevolă”.

10. Cu privire la aprobarea modificărilor la decizia Consiliului raional Glodeni Nr. 5/6 din 06.09.2018.

11. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului rational Glodeni nr.3/7 din 10.05.2018.

12. Cu privire la aprobarea nomenclatorului costurilor serviciilor sociale contra plată, prestate în cadrul CCMAS “Încredere” și adăugiri la Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului (exclus din ordinea de zi).

13. Cu privire la stabilirea indemnizației de conducere a personalului de conducere din instituțiile de învățămînt din raionul Glodeni pentru anul de studii 2018-2019.

14. Cu privire la modificarea unui contract încheiat între Președintele raionului Glodeni  și IMSP CS Balatina.

15. Cu privire la casarea unor mijloace fixe proprietate  publică, domeniul public al unității administrativ-teritoriale raionul Glodeni deținute în administrare, cu titlu gratuit, de ÎM ”Centrul Stomatologic Raional Glodeni”.

16. Cu privire la scutirea de plată în instituțiile de învățămînt artistic complementar pentru anii de studii 2018-2019.

17. Cu privire la proprietatea publică, domeniul publical  unității administrativ-teritoriale raionul Glodeni și transmiterea ei în administrare.

18. Cu privire la examinarea propunerilor de transmitere în proprietate public, cu titlu gratuit, de la unitatea administrativ-teritorială  raionul Glodeni la unitatea administrativ-teritorială  orașul Glodeni a Centrului Comunitar Multifuncțional de Asistență Socială ”Încredere” din or. Glodeni.

19. Cu privire la aprobarea modificărilor la Decizia Consiliului raional Glodeni nr. 10/18 din 17.09.2015.

20. Cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor  la Decizia Consiliului raional nr. 5/7 din 06 septembrie 2018.

21. Cu privire  la modificarea unităților de state ale Serviciului raional de asistență psihopedagogică în cadrul Direcției Învățămînt, Tineret și Sport.

22. Cu privire la aprobarea modificărilor la decizia Consiliului raional Glodeni nr.2/4 din 16 iunie 2003.

23. Cu privire la acceptarea cererii nr. 1040 02/3-10 din 27.09.2018 dnei Tcaci Ecaterina Șef-interimar Direcție Asistență Socială și Protecție a Familiei din subordinea Consiliului  raional Glodeni.