Parteneriate

 
consiliul-judetean-bistrita-nasaud.jpg
 
 
iasi - logo.PNG
 
 
sigla-cjph-desktop.png
 
 
   
                        
 
  
                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aşezarea geografică

Taburi primare

În conformitate cu Legea privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova nr.764-XV din 27.12.2001, raionul Glodeni ca administrație publică locală este elementul principal în rezolvarea problemelor de interes local, care joacă un rol-cheie în dezvoltarea unităților administrativ-teritoriale și în asigurarea serviciilor publice necesare cetățenilor.

Din punct de vedere geografic raionul Glodeni este situat în partea de Nord-Vest  a  Republicii Moldova, așezat  la 168 km de capitala țării or.Chișinău. Raionul se mărginește la  Vest cu rîul Prut, la  Nord cu raionul Rîșcani, la Est cu mun.Bălți, la Sud cu raionul Fălești.

Suprafața totală a raionului constituie - 75417,78 ha.

Raionul Glodeni include 19 primării cu 35 localități, inclusiv orașul Glodeni, suprafața totală a raionului fiind de 75,4 mii ha, ceea ce reprezintă 2,23 % din teritoriul țării (3384,6 mii ha).  Densitatea populației este de 75,6 locuitori pe 1 km.p.

Clima raionului Glodeni este temperat continentală. Temperatura medie anuală constituie +8,5 C. Temperatura medie sezonieră constituie -4,5 C iarna, iar vara+15,5 C.Precipitațiile anuale ajung pînă la 380 mm .

Reședința raionului este orașul Glodeni cu o populație de 10,3 mii locuitori, reprezentînd 17,5 % din întreaga populație a raionului.

Solurile sunt principala bogăție a raionului Glodeni. De prelucrarea și utilizarea eficientă a acestora depinde atît economia raionului, cît și cea națională. Cele mai răspîndite soluri sînt cernoziomurile, care ocupă circa 70 la sută din terenurile agricole și circa 55 la sută din suprafața totală a raionului. Bonitatea medie a solurilor raionului este apreciată cu 72 baluri. Suprafața totală a Fondului silvic al raionului constituie 10,6 mii ha (14,08 %) din teritoriul raionului Glodeni. Plantațiile forestiere 10,4 mii ha sau 13,9 % din teritoriul raionului Glodeni.

Suprafața totală a pădurilor masive din raionul Glodeni constituie 7,6 mii ha, inclusiv: pădurile masive gestionate de întreprinderile silvice de stat Gospodăria Silvică Glodeni 3,6 mii ha, Rezervația Naturală “ Pădurea Domnească” - 2,8 mii ha și pădurile gestionate de administrațiile publice locale ale raionului – 1,2 mii ha.

Zăcămintele minerale din raza de activitate a Agenției Ecologice Glodeni sunt reprezentate de: piatră spartă, argilă, nisip - ca materie primă pentru construcții și în alte scopuri. Aceste zăcăminte sunt extrase în mod deschis.

Conform raportului statistic, la situația din 01.01.2012, raionul Glodeni are o populație stabilă de 58,8 mii locuitori, ceea ce constituie 1,65% din populația Republiciii. Mediul rural al raionului Glodeni concentrează cea mai mare parte a populației (82,5%), restul 17,5% reprezintă populația urbană care este concentrată în orașul Glodeni.

Populația raionului Glodeni este multinațională: moldoveni - 44,6 mii, ucraineni - 11,8 mii, ruși -1,7 mii, romi -0,3 mii, polonezi -0,2 mii,  alte naționalități - 0,2 mii.

Din punct de vedere al organizării teritorial - administrative raionul Glodeni este constituit din 35 localități, concentrate în 19 primării:

Centrul raional – oraşul Glodeni
Unităţi administrativ-teritoriale de nivelul I

19

Total localităţi 35
Inclusiv:
Oraşe 1
Localităţi din componenţa oraşelor 1
Sate (comune) 18
Localităţi din componenţa satelor (comunelor) 33