Parteneriate

 
consiliul-judetean-bistrita-nasaud.jpg
 
 
iasi - logo.PNG
 
 
sigla-cjph-desktop.png
 
 
   
                        
 
  
                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

com. Balatina

Taburi primare

1. Evenimente esenţiale care vor fi organizate pe teritoiul localităţii:

- Sărbătoarea Naţională „Ziua Independenţei"

- Sărbătoarea Naţională „Limba Noastră cea Română"

- Hramul localităţii 28 august

2. Scurt istoric:

Satul Balatina afost atestat documentar în anul 1429 cu denumirea Demeniauţi cu teritoriul şi amplasarea pe malul rîului Prut. Din cauza inundaţiilor localnicii au fost nevoiţi să se ridice cu traiul în partea de sus a satului din lunca Prutului. Prin anii 50 ai secX IX boierul Bodarev care stăpînea pămînturile de sus a proiectat primele străzi a satului Bolotino. Denumirea căreia din istorie şi conform legendei satului a fost format din numele a doi tineri BOLO şi TINA pe care îi lega o dragoste mare pentru ce au fost jertfiţi zeilor în rîul Prut. În anul 1848 a fost construită prima biserică din lemn din lunca Prutului „Adormirea Maicii Domnului". În anul 1886 a fost deschis primul gimnaziu de fete care a activat pînă în anul 1914. După revoluţia din octombrie în urma colectivizării au activat cîteva gospodării agricole, a fost deschisă prima staţiune mecanică de tractoare care a participat la desţelenire. În anul 1953 a fost dată în exploatare şcoala medie din satul Balatina, în anul 1958 a fost deschisă Casa de cultură, Casa de creaţie a copiilor, şcoala muzicală. În teritoriu a activat gospodăriile agricole „Pogranicinic", „Pervoe maia", „Grănicerul", „CAP Balatina". Succesori ai acestor gospodării în prezent sunt: CAP „LA Fontan", SRL„Cosfem Agro", SRL „Bivagrotom", înregistrate 487 gospodării ţărăneşti care prelucrează individual terenurile. în teritoriu activează Centrul de Sănătate, Punct medical, Staţia de urgenţă, 3 oficii poştale, Filiala Red Nord, Carieră de piatră, 2 mori, oloiniţă.În subordinea primăriei se află 4 grădiniţe de copii, 3 cămine culturale, activează Liceul Teoretic şi o şcoală primară-grădiniţă.

3. Atracţii turistice:

„Ţara bîtlanilor"

Pădurea „Rezervaţia Moara Domnească" „Suta de Movili".

4. Personalităţi marcante:

Arhip Cecoi

Anatol Stati

5.Paşaportul localităţii:

Componenţa administrativ-teritorială : com. Balatina / s. Clococenii Vechi, s. Tomeştii Noi, s. Tomeştii Vechi, s. Lipoveţ.

Poziţia geografică : Comuna Balatina este situată în zona de nord a Moldovei, pe malul rîului Prut, la distanţa de 25 km de centrul raional Glodeni, 60 km de mun. Bălţi , 178 km de capitala ţării mun. Chişinău. Suprafaţa totală 7782 km.

Adresa juridică : comuna Balatina, raionul Glodeni, Republica Moldova.

Tel: +(249)41236,41238 , tel.fax (249)41344

Primarul comunei   DUMITRU IATUC

Secretarul Consiliului   ANA LAZARIUC

Contabil şef        NATALIA GUTULEAC

POTENŢIALUL UMAN :

Populaţia stabilă (inclusiv temporar absentă ) - 5435

Populaţia aptă de muncă -2046

peste vîrsta aptă de muncă -1324 - din care în vîrstă de 75 şi mai mult - 194 Familii 2286

Ponderea după vărstă a populaţiei :

Pînă la 18 ani -1065

De la 18 ani -60 ani -1214

Pensionari -1347

Din numărul total de locuitori

- Populaţia aptă de muncă -2446 persoane (47, 63%)

cu studii superioare -165 persoane (6,74%)

cu studii medii speciale - 386 persoane (15,78 %)

Temporar absentă -904 persoane (24,69%)

Populaţia ocupată în agricultură, inclusiv GŢ- 1087 persoane (44,43%) învăţămînt -89 persoane (3,63%) Medicină - 18 persoane (0.87 %) Cultură - 11 persoane (0,48 %) Industrie , comerţ- 36 persoane (1,47 %)

INFRASTRUCTURA ECONOMICĂ

Total agenţi economici - 28

Dintre care: CAP-1,SRL-10,îl-14,SA-2, ÎM-1

Gospodării Ţărăneşti înregistrate - 454.

Suprafaţa totală a terenurilor arabile : 2602 ha

Staţiune Tehologică de maşini şi tractoare - 1

INFRASTRUCTURA SOCIALĂ

Instituţii educaţionale : 6, dintre care : Liceu - 1, școală primara-grădiniţa-l, grădiniţe de copii -4

Total copii de vîrstă şcolară -953

Total copii de vîrstă preşcolară -154

Instituţii culturale -3 Biblioteci -4

Filiale : Şcoala de artă, şcoala de muzică, Casa de creaţie Centrul de sănătate, Oficiul medicilor de familie, Punctul medical s. Clococenii Vechi, Serviciul de urgenţă, Farmacii - 1, farmacie veterinară - 1 Oficii poştale - 3, Staţie telefonică - 2 Staţie de alimentare cu petrol-1, frizerie -l

Moară de grîu şi porumb- 2, Magazine alimentare - 11, cafenea-bar- 2 , baruri- 2 Piaţa întreprinderii Municipale „ Viitorul Balatinei „

SFERA SOCIALĂ

Numărul pensionarilor pentru limita de vîrstă

Total: 1347

c. Balatina -954

s. Tomeştii Noi -124

s. Tomeştii Vechi -44

s.. Clococenii Vechi -164

INVALIZI .TOTAL: 201

Invalizi de gr. 1-17

Invalizi de gr. 11-128

Invalizi de gr. 111-18

Invalizi din copilărie -30

Copii invalizi pînă la 16 ani -21

INFRASTRUCTURA TEHNICO-EDILITARĂ

Drumuri auto - 29,29 km

Inclusiv cu acoperire rigidă -27,82

Reparate în ultimii 5 ani - 3,5 km

Reţeaua de energie electrică este deservită de SA „ RED-NORD".

Reţeaua de telefonie - 1187 abonaţi Fîntîni arteziene - 3 (nu funcţionează )

Fîntîni publice - 412

SISTEMUL INFORMAŢIONAL

Primăria dispune de 5 calculatoare, conectate la Internet - 1

Instituţiile de învăţămînt sunt conectate la Internet

 

În teritoriu este constituit si activeaza Consiliul de alternativa CONSILIUL CONSULTATIV COMUNITAR care a fost ales la adunarea generala a comunei la data de 19.09.2011.