Parteneriate

 
consiliul-judetean-bistrita-nasaud.jpg
 
 
iasi - logo.PNG
 
 
sigla-cjph-desktop.png
 
 
   
                        
 
  
                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

s. Ciuciulea

Taburi primare

1.Scurt istoric al localităţii.

Pe parcursul istoriei Ciuciulea a fost confundată cu Ciuleneşti, o localitate din dreapta Prutului sau nu este exclus că numele ar fi pornit de la boierul Ciuciuleanu. Istoriografia sovietică avea nevoia şi ea de o legendă a satului. In monografia aflăm că „în ajunul luptei, ostaşii moldoveni în frunte cu un ţăran viteaz, numit Bădilă, descoperă că ei sunt prea puţini faţă de numeroasa oaste turcească. Şi atunci viteazului Bădilă îi dă prin cap să-şi înmulţească oastea cu nişte... matahale, făcute dintr-o haină aruncată peste două beţe în cruce şi în vârf cu un bostan în loc de cap. Au umplut cu ele un deal întreg, rătăcindu-se printre bostani şi câte un oştean în carne şi oase, făcând cu toţii la un loc impresia unei uriaşe oştiri, pornite să sfarme totul în cale. Oastea turcească a stat cât a stat la cumpene şi apoi a luat-o la sănătoasa, uitând de toate ce şi-a pus în gând. Nu zăbavă, spune legenda, în ajutorul bravilor oşteni a sosit oastea rusească. Comandantul acelei oşti, auzind de şiretlicul cu care au fost alungaţi turcii, a râs din toată inima apoi a zis:"dealul pe care au stat sperietorile să poarte numele Bădilă, iar valea de la poalele lui să fie numită Ciucelo. Se vede că le-o fî plăcut oamenilor şi numele, şi valea cu pământurile mănoase, că terminând-o că cu luptele prin care au izgonit turcul dinţară, mulţi dintre acei oşteni s-au întors, durându-şi aici gospodării, făcându-şi familii, iar locului zicându-i un pic mai altfel, un pic mai moldoveneşte- Ciuciulea, care este străjuit şi până în zilele noastre de dealul lui Bădilă." Toţi au vorbit şi vorbesc cu mare drag despre satul din care au pornit în lume. Sunt cu gândul la personalităţile de la Ciuciulea, dar cu ochii îndreptaţi spre o perlă spirituală - biserica. Un drumuşor duce spre frumosul lăcaş, iar în calea spre biserică îmi mai amintesc de cineva de la Ciuciulea - părintele Viorel Cojocaru (parohia „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel", Chişinău). Preotul a şi scris despre biserica de la baştină. Astfel, aflu din „Curierul Ortodox", că actuala biserică, ce are hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe", a apărut în arealul spiritual basarabean la 1831 şi a fost zidită din cheltuiala boierului Mihail Buznea şi a cumnatului său Gheorghe Leondari. în înalta clopotniţă sunt şase mari clopote de bronz, cel mai mare cu diametrul de doi metri. Acesta este făcut la 1827 la dorinţa boierului Mihail Buznea. Bătrânii spun că a mai fost un clopot foarte mare şi ca să-i audă sunetul trebuia să pună mâna pe el vreo trei bărbaţi în putere. „Acest faimos clopot a fost prima şi ultima victima căzută sub dominaţia regimului totalitar comunist, el a fost luat prin anii 1946-1948 şi dus într-un loc, fiind şi azi pentru ciuciuleni necunoscut", scrie părintele Viorel Cojocaru.Se spune că pe timpuri la Ciuciulea a fost şi o biserică de lemn, cu hramul „Sfântul Nicolae" care, potrivit istoricului Vitalie Ciobanu, era menţionată documentar în anul 1793, construită, probabil, la jumătatea secolului al XVII-lea. Sursa citată mai spune că la Ciuciulea a mai fost o biserică, ce a avut hramul „înălţarea Sfintei Cruci". Aceasta, înregistrată documentar la începutul secolului al XlX-lea, s-a aflat pe moşia istorică a satului, pe pământurile localităţii de atunci, Chilia. Alături de biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe" se află o comoară prea puţin cunoscută. E vorba de Conacul Leondari-Buznea. Clădirea cu două nivele a fost ridicată la 1831. Intrarea pe teritoriul conacului se face printr-o poartă cu stâlpi de cărămidă, care au rămas încă de pe timpul boierilor Buznea şi Leondari. Deasupra porţii se află un blazon cu monograma. La începuturi conacul era fără balcon, acesta a fost adăugat în prima parte a secolului XX. De altfel, acum conacul Leondari-Buznea este printre edificiile de acest fel din Moldova care se află într-o stare cât de cât satisfăcătoare. Şi astăzi mai pot fi admirate scările de lemn, tavanul cu elemente de decor floristic, dar şi sobele de teracotă. Se spune că pe timpuri în parcul conacului erau foarte multe specii rare de copaci decorativi. Astăzi cu greu mai găseşti ceva - doar câţiva castani cabbalus, tuia (Biota Forma), un exemplar de glădiţă (latină - Gleditschia triacanthos) -arbore asemănător cu salcâmul, dar cu spini mai mari pe ramuri, cu flori mici verzui şi cu fructul în formă de păstaie mare turtită, de culoare brună-roşcată, originar din America; plătică (potrivit DEX). După cel de-al doilea război mondial aici funcţionează o şcoală profesională.

La începutul secolului XVIII,în preajma Ciuciulei (dar pe moşia acestuia) a fost înregistrată o aşezare nouă, cu numele de Tureatca (actualmente locului i se zice La Tureantca ) care aparţinea spătarului Ioan Neculce.

în parte de nord ,1a marginea satului, se înalţă monumental militarilor - consăteni ,căzuţi în al Doilea Război Mondial.Autorităţile sovietice a construit monumental în 1974, 1a împlinirea a 30 de ani de la intrarea lor în Basarabia.Monumentul reprezintă un ostaş sovietic care ocroteşte o fetiţă ce ţine în mînă flori, în spate se află o stelă unghiulară de 5 m înălţime, pe care sunt încrustate numele celor 66 militari ,foşti locuitori ai satului Ciuciulea, înrolaţi în Armata Roşie , care au murit în lupte.

2.Atracţii turistice

- Conacul Boieresc Buznea şi Leondari

- Popas pentru odihnă - amenajat în anul 2013 cu susţinerea administraţiei publice locale.

3.Personalităţi marcante

- PETRU GAŞIN - doctor habilitat, profesor universitar USM, Decan al facultăţii de Fizică a Universităţii de Stat din Moldova , Expert Independent MRDA

- BORIS PÂRGARI- doctor habilitat, profesor universitar (decedat)

- VALENTINA COJOCARU - cântăreaţa de muzica populara din Republica Moldova.Este intrepretă în cadrul ansamblului Doina Armatei a Orchestrei

Prezidenţiale, conducător artistic al căruia este măiestrul Marin Bunea.

- TITUS BOGDAN-JUCOV - Regizorul de teatru, Directorul Teatrului Republican de Păpuşi „Licurici"

- PAUL MIHAI- unul din marii cărturari basarabeni urmaş din neam de preoţi şi rezeşi cu baştină în satul Ciuciulea.

- COLONELUL VITALIE NICOLAE CIOBANU -  doctor în istorie,colonel

- VERONICA GRIGORAŞ (Grigoraşenco)  -  actriţă de teatru şi film.

- Dimitrie Marc - marinar în armata rusă

 

Evenimente esenţiale care vor fi organizate în localitate pe parcursul anului 2015

- Mărţişor 2015

- Masa rotundă cu participanţii luptelor din Afganistan

- Hramul Bisericii - 6 mai

- Ziua Victoriei - 9 mai

- Ziua Copilului - 1 iunie

- Bilunarul Ecologic - aprilie 2015

- Ziua Republicii - 27 august

- Sărbătoarea "Limba Noastră" - 31 august

- Ziua Satului - 14 octombrie

- Revelion 2015-2016.