Parteneriate

 
consiliul-judetean-bistrita-nasaud.jpg
 
 
iasi - logo.PNG
 
 
sigla-cjph-desktop.png
 
 
   
                        
 
  
                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

s. Cobani

Taburi primare

ISTORIC

Cercetările efectuate aici au scos la iveală cioburi de ceramică, bogat ornată, prâsnele şi greutăţi pentru războaie de ţesut, răzuitoare, cuţite şi topoare de silex, unelte din corn şi os. Au mai fost găsite oase de animale domestice (bou, oaie, porc) şi sălbatice. Locuitorii aşezării se îndeletniceau cu agricultura şi creşterea animalelor, cunoşteau ţesutul. Deşi siliştea de pe malul stâng al Prutului avea altă denumire - Zubreuţi transformată mai târziu în Vasileuţii de Jos, ea a fost menţionată în scris la 3 iunie 1374 (Documente privind istoria României, Veacul XIV-XV). Inundaţiile devastatoare ale Prutului i-au silit pe pescari să schimbe năvoadele pe coase şi pluguri, să-şi mute cuiburile peste colină, lângă stâncile ocrotitoare de pe râul Camenca, aducând pe vatra nouă şi supranumele „Cu bani". Astfel, Zubreuţi, zis şi Vasileuţii Mari, s-au contopit într-o singură aşezare - Cubani, astăzi Cobani.

Din paşaportul oficial al localităţii: „Cobani, atestat la 3 iunie 1374 cu denumirea de Zubreuţi, iar ulterior Vasileuţii de Jos. Se găsea aproape de Prut, pe drumul comercial spre Ştefâneşti din România. în urma unei mari inundaţii din 1702 locuitorii s. Vasileuţi de Jos treptat au început să treacă cu traiul la 2 km mai spre răsărit şi se stabiliseră pe malul drept al râului Camenca, la poalele unui lanţ de recifuri calcaroase. Noul sat a fost numit Cubani, trăgându-se originea de la vechea aşezare din preajma trecerii cu plată peste Prut, lângă Suta de Movile".

Printr-un hrisov domnesc din 13 oct. 1469 s. Zubreşti i-a fost atribuit lui Iura Grosul, iar în 1473 cu denumirea Vasileuţi a intrat în posesia panului Hanco. Între anii 1812-1821 îl găsim aici moşier pe generalul-maior I. Garting, care a forţat strămutarea Vasileuţilor de Jos în Cobani, satele contopite aveau acum o biserică de lemn cu 3 preoţi. Generalul era nu numai moşier, ci şi guvernator al Basarabiei. Recensământul din 1817 a fixat la Cobani, pe moşia generalului, 159 capi de familie, 5 văduve şi un burlac, 3 preoţi, 3 livezi şi 10 vii, o moară, un lac şi un iaz.

Dicţionarul geografic al Basarabiei, editat în 1904 constată: „Cuban sau Coban, sat. în jud. Bălţi aşezat în valea Camenca la gura văii adânci, între satele Buteşti şi Bolotina. Face parte din volosti Bolotina. Are 195 case, cu o populaţie de 1 373 suflete ţărani români, o biserică cu hramul Sf. Mihail. Proprietarul d-nl Ventura are aici 1 247 des. pământ. Sunt vii şi grădini cu pomi".

Aflată la 20 km vest de or. Glodeni, la 59 km Bălţi, la 208 km de la Chişinău, comuna Cobani are o moşie de 3.250 ha, dintre care 1 375 sunt arabile, 114 ha sunt plantate cu livezi. După lichidarea SA „Cobani" în localitate au fost create 3 SRL-uri - "Dalup-Agro" (administrator D. Lupuşor), SRL „Iniţiatorul,, (administrator V. Gheorghiţă) şi SRL „Hambarul-Agro,, (administrator G. Bejenari). 195 de oameni şi-au format gospodării ţărăneşti. În Cobani funcţionează o carieră de piatră, o moară şi o oloiniţă, o piaţă, o şcoală medie cu clase liceale, o biserică ortodoxă, un cămin cultural, 2 biblioteci, un ambulatoriu, o grădiniţă, un muzeu.

PERSONALITĂŢI

Din Cobani vine renumitul medic-psihiatru Alexandru Nacu (n. 11 aug. 1927), doctor în ştiinţă, care după absolvirea Instituim de Medicină din Chişinău a lucrat medic-şef la spitalul din Balatina, iar din 1952 - profesor la catedra de psihologie şi psihiatrie a Universităţii de Medicină şi Farmacie. Cobani e baştină regizorului de teatru Titus Jucov. S-a născut la 28 sept. 1950 în familia preotului Dionisie. A absolvit cu medalia de aur şcoala medie nr. 1 din Bălţi, a făcut studii la Institutul de Cultură din Moscova, în 1971 a montat pe „V. Alecsandri" din Bălţi spectacolul său de diplomă „Tribunalul". Actor, regizor, prim-regizor, apoi şi director artistic al Teatrului republican de păpuşi „Licurici". A montat spectacole nu numai la Chişinău, ci şi la Craiova, Kiev, Simferopol, Moscova şi Sankt-Petersburg. Premiul Naţional în domeniul literaturii, artei şi arhitecturii.

TURISM

Reciful „Stânca Mare", Grota de la Buteşti care se află la 3 Km de s. Cobani, Ţara Bâtlanilor, Suta de movile sunt cartea de vizită a acestei frumoase localităţi de pe Prut, muzeu impresionant sub cerul liber.

ORGANIZAREA EVENIMENTELOR ÎN ANUL 2015

09 mai - Sărbătorirea zilei Victoriei asupra fascismului

17 mai - Deschiderea sezonului sportiv

03 iunie - Sărbătorirea a 641 ani de la atestarea satului

27 august - Sărbătorirea Zilei Idependenţii

31 august - Sărbătorirea Zilei „ Limbei Noastre,,

21 noiembrie - Sărbătorirea Hramului satului