Ссылки

 

 

 

Instituţie termoizolată

пн, 28/07/2014 - 08:17

Una din premizele actualei guvernări este asigurarea unui proces educațional de calitate. În acest scop sunt alocate surse investiționale, îndreptate preponderent pentru efectuarea lucrărilor de reparații în instituțiile de învățămînt și cele culturale din localitățile rurale. În anul curent și satul Limbenii Noi a beneficiat de astfel de investiții de la Bugetul de Stat, surse financiare, care au fost direcționate pentru efectuarea lucrărilor de termoizolare a edificiului grădiniței ”Ghiocel”. Potrivit experților din domeniul construcțiilor, izolarea termică a edificiilor este un proces, care generează economii de surse energetice, acumulează căldura în încăperi și garantează un proces durabil.La rîndul său, administrația publică locală de nivelul I și-a dorit acest fapt pentru cei 60 de copii, care frecventează instituția preșcolară din localitate. Lucrările de schimbare a geamurilor, de termoizolare a pereților și a tavanului au fost premărgătoare celor întreprinse anul trecut, cînd a fost schimbată tîmplăria edificiului. În acest scop de la Bugetul de Stat au fost alocați 200 mii de lei.Primăria Limbenii Noi a reușit în ultimii ani să implementeze cele mai multe proiecte, grație cărora aspectul localității și calitatea nivelului de trai al localnicilor s-a îmbunătățit vădit.  Corespondentul nostru