Ссылки

 

 

 

s. Petrunea

Главные вкладки

Aparatul Primariei

·       Nastas Iurie primar

·       Vatamaniuc Marina secretarul Consiliului sătesc

·       Gușan Elizaveta Contabil Șef

·       Cadelnic Maria inginer cadastral

·       Melnic Lidia perceptor fiscal

Consiliul sătesc Petrunea

·       Gușan Daniel

·       Prodaniuc Ion

·       Cadelnic Simion

·       Fanea Veaceslav

·       Gușan Tamara

·       Maican Ion

·       Prodaniuc Nicolae

·       Banari Piotr

·       Țîbuleac Nina

·       Neamțu Veaceslav

·       Ivanciuc Ana

Conducătorii instituțiilor  subordonate primăriei:

 • Lazari Zinaida, directorul gimnaziul s. Petrunea;

 • Iațco Maria, director interimar la instituţia preşcolară Petrunea;

 • Cadelnic Ala, medic de familie;

 • Pavlinciuc Valentina, şeful Casei de Cultură;

 • Dreab Valentina, şefa Bibliotecii săteşti.

Instituţiile de învăţămînt din s. Petrunea

 • Gimnaziul s. Petrunea;

 • Instituţia Preşcolară Petrunea;

Contingentul de profesori şi elevi

 • Contingentul de profesori:

 • Cadre didactice – 17;

 • Cadre cu grad didactic superior – 2;

 • Grad didactic I -  6

 • Grad didactic II – 9

Contingentul de elevi – 181 de elevi

Directorul Casei de Cultură, colectivele artistice, conducători artistici:

Directorul Casei de Cultură – Pavlinciuc Valentina;

Ansamblul vocal bărbați – Haiducii

Ansamblul de femei Trandafir de la Petrunea

Ansamblul de copii Tinerețe

Descrierea specificului localităţii: legenda satului(anul cînd s-a înfiinţat din perspectiva economică, culturală), trasee turistice,

monumente istorice:

Petrunenii se trag din s. Colincăuţi, judeţul Hotin, Basarabia. Un sat de ţărani răzeşi, dar şi cu foarte mulţi ţărani cu puţin pămînt şi fără

pămînt.

În anul 1917 s. Colencăuţi este ocupat de armatele austro-germane, iar majoritatea populaţiei este luată în prizonierat şi dusă în Galiţia,

unde s-a aflat timp de 4 luni.

Întorcîndu-se acasă au găsit satul distrus de bombardamente. Situaţia colencăuţenilor a devenit catastrofală.

În anul 1918 Basarabia se uneşte cu România. În toată România, inclusiv şi în Basarabia, a fost înfăptuită reforma agrară. Despre reformă

află şi colincăucenii săraci. Îl aleg împuternicit pe Vasile Olaru, care avea  terminată şcoala primară din sat, şcoala de medicină (felcer

militar) în Crimeia. Anume el a umblat prin

instanţe la Chişinău, apoi la Bălţi, unde şi primeşte pămîntul multrîvnit, pe moşia boierului Leonard, între localităţile: Glodeni şi Limbenii Noi.

În aprilie 1920, 61 de familii, în frunte cu Vasile Olaru, au venit la pămîntul nou şi au întemeiat s. Petrunea. Numele de Petrunea provine de

la numele unui om cu numele Petrea, care-şi păştea oile pe aceste locuri, om gospodar din Glodeni şi care a fost primul om ce le-a

întîmpinat pe Colincăuceni

În primul an de constituire, numai cîteva familii au rămas pe loc şi au iernat în bordeie. În următorul an şi-au ridicat şi primele case. Satul

avea 2 rînduri de case,prima stradă, care astăzi poartă numele „Vasile Olaru”

Personalităţile satului pe parcursil evoluţiei acestuia de la înfiinţare şi pînă în prezent:

             OLARU Vasile (1891- 1969)

             ŢÎBULEAC Savelii

             Gheorghe PRINI

             PRODANIUC ION (1939-2004) 

Date referitoare la biserică, numele preotului actual: Biserica s. Petrunea a fost sfinţită la 27 noiembrie 1993 cu numele „Sfîntul

Apostol şi Evanghelist Ioan Teologul”. Hramul bisericii este la data de 21 mai. Preotul biserii – pretorul Vitalie Stîrcu.

 

Momente caracteristice localităţii (tradiţii, datini, etc.):

Locuitorii s. Petrunea respectă obiceiurile şi tradiţiile populare după stilul vechi. Crăciunul, Sf. Vasile, hobodarea miresii, Sf. Andrei, Sf.

Paşte, Hramul satului,Prohodiile, şezători şi sărbătorile civice.