Ссылки

 

 

 

s. Fundurii Noi

Главные вкладки

Satul Fundurii Noi este situat in partea de nord a Republicii Moldova şi este amplasat pe malul iazului, ce imparte satul in două părţi la

distanţa de 13 km de or. Glodeni. La nord satul Fundurii Noi este delimitat de teritoriul satului Petrunea, la sud de teritoriul satului Fundurii

Vechi, la vest de teritoriul satului Limbenii Noi, la est de teritoriul satului Iabloana.

Suprafaţa satului constitue 121,1 ha, iar a întregului teritoriu este de 1876 ha.

Satul Fundurii Noi a fost format în anul 1920. Primii locuitori ai satului au fost cetăţenii R.Ucraina din raioanele Hotin, Chelmeneţ şi

Nouasuliţa.

La 14 octombrie anul 2005 satul Fundurii Noi a sărbătorit 80 ani de la înfiinţarea satului.

Populaţia satului Fundurii Noi in prezent este de 1022 locuitori inclusiv - 780 ucraineni, 233 moldoveni, 9 ruşi.

Autorităţile administraţiei publice care realizază şi asigură autonomia locală a satului Fundurii Noi sunt  Consiliul ca organ deliberativ,

primăria şi primarul ca organ executiv.

Atribuţiile specifice, ce revin Consiliului şi primăriei sunt stipulate de Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,

de alte acte normative şi statutul satului.

În teritoriul satului Fundurii Noifuncţionează următoarele instituţii social culturale:

- primăria satului Fundurii Noi;

- punctul medical;

- societatea pe acţiuni „Hotin”;

- oficiul poştal;

- gimnaziul;

- grădiniţa de copii;

- biblioteca sătească;

- căminul cultural;

- magazinul mixt;

- obiect comercial „ANGROCOOP”.

Gimnaziul cu 320 locuri a fost dat in exploatare in anul 1983. In anul 2002 a fost efectuată reparaţia capitală a clădirii gimnaziului cu suportul

populaţiei şi a fondului de investiţie

Grădiniţa de copii a fost dată in expluatare in anul 1984 şi in prezent se petrece reparaţia capitală a clădirii. Reparaţia este finansată din

fondul de rezervă a  Guvernului Republicii.

În teritoriul primăriei funcţionează: SRL „Hotin”, care arendează la locuitori 915 ha de pămînt, inclusiv 94 ha de livezi, gospodăriile ţărăneşti

constitue  41 ha, cotaşi - 638.

În teritoriul   satului conform registrelor de evidență a gospodăriilor sunt 447 case de locuit cu suprafaţa totală de 24600 m.p. iar fondul

locativ constituie 17320 m.p.

La oficiul Medicilor de familie este angajat medicul de familie cu 0,5 salariu, asistenta medicală şi infermiera.

În teritoriul satului Fundurii Noi se află două instituţii culturale Căminul cultural şi Biblioteca Publică.

Căminul cultural dispune de sală de festivităţi co o capacitate de 150 de locuri.

Consiliul local Fundurii Noi este compus din 9 consilieri aleşi. Consiliul este autoritatea reprezentativă şi deliberativă, organ suprem al

satului Fundurii Noi, ales în vederea soluţionării problemelor de interes local.

Serviciile de informaţie în masă din localitate sînt presa raională şi republicană programele TV şi internetul