Ссылки

 

 

 

ACŢIUNI PRINCIPALE săptămânale ale subdiviziunilor Consiliului raional şi Aparatului Preşedintelui raionului Glodeni

Главные вкладки

пн, 05/11/2018 - 09:21

ACŢIUNI PRINCIPALE

săptămânale ale subdiviziunilor Consiliului raional şi Aparatului Preşedintelui raionului Glodeni, care se vor desfăşura în perioada 05.11.2018 - 11.11.2018

Nr. d/o

Activităţi preconizate

Data și ora desfășurării

Locul desfășurării responsabili

Principalele chestiuni din

 

 

 

 

 

ordinea de zi

 

 

 

 

 

 

 

Aparatul Preşedintelui

1.

Ședința operativă

05.11.2018, ora 08.00

Sala de şedinţe a Consiliului raional,et.II

 

 

 

2.

Audiența cetățenilor

05.11.2018, ora 09.00-12.00

Biroul Președintelui

 

 

 

3.

Ședință de instruire a specialiștilor și a subiecților declarării averii și a intereselor personale din cadrul autorităților publice locale pe domeniile respectării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, conflictelor de interese, incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.

08.11.2018, ora 13.00

Sala de şedinţe a Consiliului raional,et.III

Organizator:

Autoritatea Națională de Integritate a Republicii Moldova

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omagiații:

1. Gorodenco Anatolie 05.11.1958, Consilier raional;

2. Cheptea Rodica 05.11.1969, Secretar al CL Ustia;

3. Iațuc Dumitru – 07.11.1981, Primar com.Balatina;

4. Subțire Svetlana - 08.11.1962, Secretar al Cons.orășenesc Glodeni;

5. Noroc Dmitrii - 10.11.1933, Cetățean de Onoare al raionului Glodeni.

 

10 noiembrie - Ziua Internaţională a Tineretului

Hramul s. Tomeștii Noi, s.Lipovăț - 08 noiembrie 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secția economie

 

 

 

 

 

5.

Organizarea expo-tîrgului “Toamna de Aur “ la Glodeni în perioada 14-16 noiembrie 2018. Conlucrarea cu agenţii economici pentru participare la Programul PARE 1+1.

Pe parcursul săptămînii

Misevici Violeta

 

 

 

6.

Acumularea şi analiza indicatorilor de dezvoltare social-economică a raionului Glodeni pe perioada ianuarie-septembrie 2018 în comparaţie cu ianuarie-septembrie 2017.

Pe parcursul săptămînii

 

Ţurcan Natalia

 

 

 

7.

Petrecerea cursurilor de instruire conform programei noi elaborate de„SAI „Registrul de stat al achiziţiilor publice „ (MTender) în domeniul achiziţiilor publice cu reprezentanţii Autorităţilor Contractante din raion. Semnarea şi aprobarea la AAP a contractului privind achiziţionarea dispozitivelor medicale pentru dotarea sălii de Kinototerapie din cadrul IMSP Spitalul raional Glodeni. Organizarea şedinţei de lucru în domeniu pregatirii economiei raionului şi sferei sociale către sezonul rece 2018 – 2019.

Pe parcursul săptămînii

Onuță Angela

 

 

 

Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei

 

 

 

 

 

8.

Implementarea proiectului cu suportul monetar

Pe parcursul săptămînii

 

 

 

 

Direcția Agricultură și Alimentație

 

 

 

 

 

9.

Monitorizarea situației  privind lucrările agricole. Deplasări în teritoriu.

Pe parcursul săptămînii

 

 

 

 

Direcția Finanțe

 

 

 

 

 

10.

Pregătirea proiectului de decizie cu anexele pentru aprobarea bugetului raional anul 2019

Pe parcursul săptămînii

 

 

 

 

11.

Finisarea raportului pentru perioada de gestiune pentru 9 luni ale anului 2018.

Pe parcursul săptămînii