Ссылки

 

 

 

s. Hîjdieni

Главные вкладки

Satul Hîjdieni este amplasat în zona de Nord a Republicii Moldova la 5 km de centrul raional şi la 30 km.de fostul centru judeţean Bălţi.

Lăsînd în umbră Glodenii, şi ajunşi pe muchia dealului, în faţa noastră se deschide o privelişte cu totul rară. Pe o fîşie de şes, în valea rîului Căldăruşa, cu privirea aţîntită spre pohoarne şi aripile crescute înspre localităţile Cajba şi Danu, protejat din spate de o frumoasă pădure, sînt aşezaţi Hîjdienii, transmiţînd celor care au venit după ei dragostea de glia străbună, iureşul horelor, frumuseţea cîntecelor, cumsăcădenia şi tot ce este dulcele şi domolul grai moldovenesc de pe aceste plaiuri.

În comunitate locuiesc 3850 cetăţeni în 1450 gospodării, dintre care 756 tineri pînă la vîrsta de 30 ani. Din rîndurile cetăţenilor satului, tineretului, au devenit mulţi oameni de vază ( ce putem concret argumenta ).

În sat sînt şi activează :

- Liceul Teoretic Hîjdieni

- Instituţia preşcolară „Porumbiţa"

- Centru de sănătate

- Şcoala de arte

- Biblioteca publică

- Tabăra de odihnă „Andrieş"

- Biserica cu hramul „Acoperămîntul Maicii Domnului"

- Oficiul poştal

- SRL „Bogalecon- Moldova"

- CAP „Cîmpia Hîjdienilor"

- SRL „Teopog-Prim"

- întreprinderi Individuale -

- î.l. „Floarea Soarelui"

- Moară de grîu

- Moară pentru prelucrarea porumbului

- î.l. „Ilidarom"

- Monument al eroilor-consăteni căzuţi în MRAP

- Monument în memoria „consătenilor deportaţi"

Satul Hîjdieni este bogat în tradiţii şi obiceiuri, datini, şi anume :

- Rapsozi ai cîntecului popular;

- Meşteri populari;

- Meşteri bucătari;

- Colective artistice de amatori (în sat, L.T. şi şcoala de arte )

Tînăra generaţia şi cetăţenii întregii comunităţi sînt atraşi în diferite cercuri, colective artistice şi în promovarea meşteşugăritului popular.

În localitate activează - 7 colective artistice de amatori, dintre care - 4 colective artistice de amatori ce pe parcursul a cîtorva ani poartă înaltul titlu onorific „model". Satul nostru se mîndreşte cu aceste colective şi anume:

- Corul cameral „Armonia"

- Grupul vocal „Crizantema"

- Formaţia folclorică „Cimbrişor"

- Taraful tradiţional „Stejarii"

Aceste colective sînt conduse de specialişti talentaţi, participanţii colectivelor sînt de diferite profesii şi vîrste şi participă la toate manifestaţiile culturale de masă cît în comunitate, raion , Republică şi peste hotarele ei.

Succesele colectivelor se pot argumenta prin pachetele de documente, diplome, CD-uri video şi audio, înregistrări la TV-Prim Glodeni,TV Republicană .

Un colţişor de rai, o oază de relaxare şi reverie este Tabăra de odihnă „ANDRIEŞ", ce se află în gestiunea primăriei, amplasată la marginea de sat, la o distanţă de 167,5 km de or. Chişinău şi o distanţă de 7,5 km de or. Glodeni, într-un frumos colţişor al pădurii din localitate, pe un teren de 17 ha. Pînă la tabără şoseaua este asfaltată, accesibilă tuturor tipurilor de transport auto pe toate anotimpurile. La 1 km de tabără pe drumul Naţional Bălţi - Cobani, la fiecare două ore circulă rutiere din Glodeni, Bălţi şi Chişinău.

Pe teritoriul taberei cresc copaci de salcîm, mesteacăn, tei, corn, în care îşi au cuibul diferite păsări. Sînt mulţi arbuşti, tufe de liliac, jasmin, boz. La fel aici cresc şi aşa copaci fructiferi ca cireşul, mărul, părul, nucu. Alături de tabără se află un iaz nu prea mare, în care copiii se pot scălda numai după ce se efectuiază investigaţiile de laborator la apa din iaz de către Centrul de Sănătate publică. Pe malul acestui iaz creşte o pădure de nucari. Apa potabilă este folosită din fîntînile de mină de pe teritoriul taberei şi din fîntîna arteziană. Sînt amenajate două băi în stil European. Viceile sînt pe teritoriul taberei. Tabăra are telefon de contact,este acoperire pentru telefoane mobile.

Este cazul să amintim despre Agenţii economici din teritoriu cu care satul se mîndreşte şi care continuă pe parcursul anilor să se dezvolte considerabil,g raţie personalităţilor satului ce pun suflet în tot ce fac pentru un aspect din ce în ce mai atractiv,  mai splendit.

Una din aceste este SRL„Teopog - Prim".

Un sat se mîndreşte şi cu bunul numeai oamenilor săi, care, chiar şi locuind departe de el, mereu sunt cu sufletul acasă, la baştină. Iar dl. Orest Tărîţă este persoana căreia satul îi lasă un dor în urmă, i-ar acest dor s-a materializat într-o carte numită „Hîjdienii din stepa Bălţilor" - CARTEA DE VIZITĂ a HÎJDIENENILOR .

Satul Hîjdieni, de vreţi să ştiţi, E sat născător de veşnicie. Oamenii îi sunt deosebiţi, Şi-i cunoşti îndată dintr-o mie .

 

EVENIMENTELE    ESENŢIALE pe care le va organiza localitatea HÎJDIENI pe parcursul anului 2015 .

1. Anul Nou -1 ianuarie

2. Naşterea lui lisus Hristos ( Crăciunul stil vechi) - 7 ianuarie

3. Ziua Internaţională a Femeii - 6-8 martie

4.Sfintele paşti - aprilie 12 ( participarea cu colectivele art."model" la festivalul-concurs „Sub lumina învierii"), Biserică 13 şi 14 aprilie .

5. Ziua Europei - 9 mai. Ziua Victoriei şi a Comemorării eroilor căzuţi pentru apărarea integrităţii şi independenţei Patriei - 9 mai.

6. Ziua Drapelului R.Moldova - aprilie

7. Ziua Internaţională a copilului -1 iunie

8. Ziua Suveranităţii R.Moldova - 23 iunie

9. Ziua victimelor represiunilor politice - 6 iulie

10. Sărbătoarea Naţională Ziua Independenţei - 27 august

11. Sărbătoarea Naţională Limba noastră - 31 august

12. Ziua Mondială a oamenilor în etate

13. Ziua Pedagogului - 5 octombrie

14. Hramul satului Hîjdieni -14 octombrie

15. Naşterea lui lisus Hristos ( Crăciunul,stil nou )-25 decembrie

 

Conform Calendarului manifestărilor culturale ale Serviciului Cultură Glodeni aprobate prin decizia Consiliului raional şi Calendarului manifestaţiilor culturale naţionale organizate de către CNCPP sub edita Ministerului Culturii, lucrătorii din cultură, împreună cu administraţia publică locală, CL Hîjdieni, petrecem măsuri culturale în teritoriu, raion şi Republică, şi după necesităţi participăm la aceste evenimente şi măsuri.