Ссылки

 

 

 

Glodeni, Moldova – Łódź, Polonia

Главные вкладки

Din iniţiativa consulului onorific al Republicii Moldova în Republica Polonă, cu sediul în oraşul Lodzi, dl Pavel Şcura; cu concursul Ambasadei Republicii Moldova în Republica Polonă în persoana dlui Iurii Bodrug, ambasador; în coordonare cu Ministerul de Externe al RM în perioada 9-14 septembrie curent în ţara noastră a avut loc vizita delegaţiei voievodatului Łódź, în componenţa căreia au intrat: Jolanta Chełmińska, mareşalul voievodatului Łódź; Pavel Şcura, consulul onorific al RM în R. Polonă; Cristov Ştraiber, directorul administrativ al voievodatului Łódź; şi Ianoş Devidovici, ministru-consilier, conducătorul secţiei consulare a Ambasadei R. Polonia în Moldova. Pe 12 septembrie delegaţia poloneză a avut o întrevedere cu administraţia raionului Glodeni în componenţa dlor Ion Leucă, preşedintele raionului; Veaceslav Boubătrîn, Oxana Albu şi Victor Ţarigradschi, vicepreşedinţi; Ion Movilă, preşedintele Alianţei Proeuropene din cadrul Consiliului Raional Glodeni, şi Vasile Pelin, secretarul CR.

Scopul vizitei a fost stabilirea relaţiilor de colaborare cu raionul Glodeni pe diferite dimensiuni: economic, social şi cultural. Polonezii i-au înmînat preşedintelui raionului o invitaţie în ţara lor pentru o vizită de răspuns şi încheierea unui contract de colaborare. După conversaţiile purtate în incinta Consiliului Raional, delegaţia poloneză a vizitat Casa poloneză de la Stîrcea şi „Zimbrăria” pentru a lua cunoştinţă de situaţia din teritoriu. La Casa poloneză, precum şi la Consiliul Raional, oaspeţii au fost întîmpinaţi cu pîine şi sare. Apoi a urmat un program cultural-artistic, ce a inclus dansuri şi cîntece a două popoare, prezentat de ansamblurile „Stîrceanschie dzvonecichi”, „Hora Moldovei” de pe lîngă Casa de Cultură din Glodeni şi dna Larisa Ungureanu, interpretă de muzică populară şi pămînteanca noastră.  „Zimbrăria”, la rîndul său, este un rezultat de colaborare a celor două ţări nominalizate, deoarece primii zimbri au fost dăruiţi şi importaţi din Belaia Veja, Polonia. Oaspeţii au fost cazaţi la pensiunea „Butoiaşul”, ce a servit drept prezentare a unei forme de turism rustic, după cum şi se prezintă pensiunea respectivă.

Oaspeţii raionului nostru au rămas impresionaţi de tot ce au văzut la pensiune, de calitatea numerelor artistice prezentate, de ospitalitatea cu care au fost trataţi.

Nu aş fi vrut să închei aici vizita de lucru, deoarece rămîneau nedezghiocate cele trei domenii de colaborare. Şi dl Ion Leucă a deschis parantezele pentru Dumneavoastră, stimaţi cititori, nominalizînd:

- Dacă vorbim de domeniul economic, pe noi ne-ar interesa dezvoltarea businessului mic şi mijlociu şi a micilor întreprinderi de prelucrare a materiei prime agricole. Doar Polonia dispune de tehnologii în domeniul respectiv. Şi noi considerăm, că viitorul creării noilor locuri de muncă, inclusiv în spaţiul rural, este atractiv şi pentru Republica Moldova. De aceea am dori să vedem pe ce cale de dezvoltare au mers polonezii şi în ce porţiune de timp au realizat performanţele de care se bucură în prezent. Ne-am dori să stabilim şi nişte relaţii economice între anumite întreprinderi din Polonia pentru a face asistenţă logistică pentru producătorii noştri atît din agricultură, cît şi din industria prelucrătoare. Ne-am dori şi studierea capacităţilor de absorbţie din partea Poloniei a fondurilor europene, după semnarea contractului de asociere, pe ce cale au mers, calea practică de aplicare a proiectelor europene; cum au depăşit problema migraţiei populaţiei, cum au revenit în ţară şi şi-au reintegrat familiile pînă şi după fenomenul respectiv. De fapt, acesta este planul social. Prezintă interes şi dezvoltarea culturii în sectorul rural: sate, cătune, raioane de nivelul nostru. Voievodatul Łódź este după numărul populaţiei şi după suprafaţa teritoriului la nivelul republicii noastre, iar noi vrem să ne regăsim în relaţiile cu voievodatul Łódź la nivel de raion, district ori alte subdiviziuni de împărţire teritorială şi administrativă şi să încheiem un acord de colaborare pe un termen de lungă durată. Şi în acest context să avem schimburi culturale, economice, vizite de copii, de sportivi etc. Şi experienţele bune de acolo să le aducem la noi, iar experienţele bune ale noastre să le propunem polonezilor.

Vom începe cu stabilirea relaţiilor de colaborare, semnarea acordului şi vom trece la căutarea resurselor financiare de susţinere. De exemplu, Republica Polonă a oferit recent Republicii Moldova un grant în valoare de 100 mln de euro pentru implementarea reformelor în agricultură şi în alte domenii. Acest grant include şi anumite cerinţe, bunăoară circa 60% din suma oferită să fie cheltuită pentru procurarea tehnicii, utilajelor anume din Polonia. În felul acesta ei ne ajută nouă, dar îşi susţin şi producătorul autohton de utilaje. Şi consider această abordare corectă. Dar de multe ori sunt foarte preţioase sfaturile logistice, care în perspectivă ne-ar aduce flux de capital, bunăoară, ambalarea producţiei, certificarea acesteia, promovarea ei pe pieţele europene. Avem ce învăţa, a subliniat dl Ion Leucă.

Relaţii de colaborare vor fi restabilite şi cu judeţul Botoşani.

Maria Focşa

 

Acord de cooperare dintre raionul Glodeni și raionul Piotrow