Ссылки

 

 

 

Raionul Glodeni în presă

Infotag

Canal2

Argumentul

Agora.md

Provincial

Publika TV

Moldpres

Вести

Deschide.md

Timponline                            

MIR-TV

 

 

 

 

 

 

ACŢIUNI PRINCIPALE săptămânale ale subdiviziunilor Consiliului raional şi Aparatului Preşedintelui raionului Glodeni, care se vor desfăşura în perioada 06.03.2017 - 12.03.2017

вт, 07/03/2017 - 09:03

 

Aprobat :                                                                  

                                                                                                                  Preşedinte al raionului

 

_____________LEUCĂ Ion

 

 

ACŢIUNI PRINCIPALE

săptămânale ale subdiviziunilor Consiliului raional şi Aparatului Preşedintelui raionului Glodeni, care se vor desfăşura în perioada 06.03.2017 - 12.03.2017

Nr. d/o

Activităţi preconizate

Data și ora desfășurării

Locul desfășurării responsabili

Principalele chestiuni din

 

 

 

 

 

ordinea de zi

 

 

 

 

 

 

 

Aparatul Preşedintelui

1.

Ședința operativă

06.03.2017, ora 08.00

Sala de şedinţe a Consiliului raional,

et.II

 

 

2.

 

 

Audiența cetățenilor

 

06.03.2017, ora 09.00-12.00

 

Biroul Președintelui

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

8 Martie – Ziua internațională a femeii

Omagiații:

1.Sîngereanu Nelea 08.03.1960, Sp.principal în problemele Administrației Publice;

2. Bucliș Ghenadie – 09.03.1965, reprezentant ACSA Glodeni;

3. Mironov Serghei- 10.03.1968; SRL Altovalser;

4. Ursachi Viorica -12.03.1972, Manager gim. Ustia;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secția economie

5.

Verifică materialele prezentate de specialiştii secţiei. Se implică la soluţionarea  problemelor urgente.   

 Participă la diferite măsuri economice.   

Pe parcursul săptămînii

Gudumac Vasile

 

 

 

6.

Pregatirea unei variante de banner a  raionului pentru participarea la expoziţia Sărbătoarea Turizmului Rural „Satul Meu” care va avea loc la Centrul Internaţional de Expoziţii “ Moldexpo „  pe 06 – 09 aprilie 2017.   

Conlucrarea cu agenţii economici din raion pentru participare la Programul PARE 1+1.

06.03.2017-

09.03.2017

Misevici Violeta

 

 

 

7.

Revizuirea materialelor incluse in planul de acţiuni pentru anul 2017 privind implimentarea Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică a raionului Glodeni.

Studierea informaţiei ce ţine de procurările transparente şi managementul financiar eficient al proiectelor.     

Examinarea solicitărilor parvenite pe parcursul săptămînii.

Pe parcursul săptămînii

Ţurcan Natalia

 

 

 

8.

Încheierea contractelor de valoare mică.

Acordarea ajutorului metodologic şi practic Autorităţilor Contractante din raion pentru insuşirea metotelor  noi de achiziţie.

Studierea în aprofunzime a Legii  nr.131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice şi a Regulamentelor  

pentru implimentarea ei.

Pe parcursul săptămînii

 

 

Onuţă Angela

 

 

 

 

Direcția Învățămînt, Tineret și Sport

9.

Ședință cu colaboratorii DÎTS Glodeni. Repartizarea sarcinilor de activitate conform planului de activitate a DÎTS Glodeni.

06.03.2017

DÎTS Glodeni, Casauțan Tudor, șef DÎTS

 

 

 

 

10.

 

Inspecție frontală în Gimnaziul Iabloana nr. 1

09.03.2017-10.03.2017

 

Gimnaziul Iabloana, Comisia de inspectare, conform ordinului emis de DÎTS Glodeni

 

 

 

 

11.

Colectarea datelor și sistematizarea lor referitor la rețeaua școlară, personalul didactic și auxiliar încadrat în cîmpul muncii în instituțiile din raion.

06.03.2017-

10.03.2017

DÎTS Glodeni, Guțuleac Feodora, inspector școlar

 

 

12.

Monitorizarea organizării dezbaterilor privind Proiectul Curricumului Național

06.03.2017- 10.03.2017

Instituțiile din raion, Barancean Stela, șef adj. interimar DÎTS

 

 

13.

Organizarea și desfășurarea formării continue în teritoriu: Utilizarea platformei

06.03.2017- 10.03.2017

LTL Tolstoi, Lupușor Nina, șefa CM

 

 

14.

Completarea și verificarea bazei de date despre candidații la BAC

06.03.2017-

10.03.2017

DÎTS Glodeni, Guțuleac Dumitru, șef SAP

 

 

15.

Diseminarea informației propuse de ME și monitorizarea implementării activităților propuse.

Pe tot parcursul săptămînii

DÎTS Glodeni, Colaboratorii direcției

 

 

16.

Monitorizarea participării loturilor olimpice la Olimpiada republicană.

06.03.2017 – 10.03.2017

DÎTS Glodeni, Barancean Stela, șef adjunct interimar

 

 

Secția Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri

17.

Controlul îndeplinirii lucrărilor la obiectele: lucrări de eficientizare a consumului de energie la LT ”Vasile Coroban”, verificarea lucrărilor de reparații la instituțiile de învățămînt, pregătirea documentației ”Bloc locativ cu 30 apartamente pentru păturile social-vulnerabile II”. Completarea și monitorizarea proiectului ”Sistemele de alimentare cu apă și canalizare din lunca rîului Prut, r-nul Glodeni”.

03.03.2017-09.03.2017

Bodean  Aureliu

Gorodenco Iurie

Cojocari Nicolai

 

 

 

18.

Coordonarea activității în vederea administrării drumurilor publice din r-nul Glodeni.

03.03.2017-09.03.2017

Cobîlaș Constantin

 

 

 

 

 

 

Ex.I.Stavinschi