Parteneriate

 
consiliul-judetean-bistrita-nasaud.jpg
 
 
iasi - logo.PNG
 
 
sigla-cjph-desktop.png
 
 
   
                        
 
  
                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

com. Cuhneşti

Taburi primare

Componenţa Aparatului Primăriei:

Beţişor Ion, primarul comunei, telefonul la serviciu 58-236, domiciliu 58-398
Glavan Nadejda, secretarul Consiliului, telefon la serviciu 58-238, domiciliu 58-267
Doltu Mariana, contabil-şef, telefon la serviciu 58-798, domiciliu 58-775
Lungu Ruslan, specialist in reglementarea regimului funciar, telefon la serviciu 58-825, domiciliu 58-553
Ceban Angela, perceptor fiscal, telefon la serviciu 58-723, domiciliu 58-260

Adresa electronică : www.primariacuhnesti@mail.md


Componenţa Consiliului comunal Cuhneşti:

Beţişor Boris
Bucatari Serghei
Durughean Valentina
Tobol Eugeniu
Moloșnic Laurenția
Furdui Vladimir
Ceban Mariana
Bucatca Iurii
Lungu Ivan

Schin Victor

Huzinschi Violeta

Corj Valeriu
Calancea Marina

 

File din istoria satului Cuhneşti.

Primele file ingălbenite de bagheta magică a timpului, care vin să ne reamintească istoria satului Cuhneşti au fost scrise la inceputul

secolului al XVIII. In timpul vieţii lui Iordache Kazemir (1712-1730),care a fost stăpin al acinei Chilia,curtea boierească o mutase in deal. In

jurul curţii erau hambare mari pline cu pîine,grajduri,ocoale etc.Pe acest loc s-a construit o bucătărie, unde ospătau locuitorii Chiliei in timpul

lucrului in cîmp, fie la prelucrarea pămintului, fie la recoltarea roadei. După ce s-a terminat primejdia de invazia leşilor din afară şi adesea

fiind puşi in pericol in timpul revărsărilor riului Prut locuitorii satului Chilia in anul 1720 au inceput să se evacuieze in deal mai aproape de

curtea boierească,de aici s-a şi luat denumirea de satul Cuhneşti. 

Suprafaţa totală a comunei Cuhneşti este de  5230 ha.

Numărul de locuitori ai comunei este de 3173 oameni, dintre care: moldoveni-2953,  ucraineni-207, ruşi-12, abhaz-1.

În teritoriul comunei Cuhneşti activează trei oficii ale medicilor de familie, Liceul Teoretic, două grădiniţe de copii, patru biblioteci şi patru

cămine culturale, un muzeu.

În componenţa  comunei Cuhneşti sunt patru sate:

     Cuhneşti - Hramul satului se sărbătoreşte pe data de 21 septembrie;
     Movileni - Hramul se sărbătoreşte pe data de 21 septembrie;
     Bisericani  - Hramul se sărbătoreşte de Sfintul Dumitru;
     Cot - Hramul se sărbătoreşte de Sfintul Dumitru;
     Serghieni - Hramul se sărbătoreşte la sărbătoarea.