Parteneriate

 
consiliul-judetean-bistrita-nasaud.jpg
 
 
iasi - logo.PNG
 
 
sigla-cjph-desktop.png
 
 
   
                        
 
  
                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

s. Limbenii Vechi

Taburi primare

Satul Limbenii Vechi, raionul Glodeni Atestat la 14octombrie 1649  

Adresa: R. Moldova, raionul Glodeni , s. Limbenii Vechi

Telefon: 75236, 75238

e-mail:  primărialv@gmail.com

 

Din istoria satului

Aproape 363 de ani în urmă  la fîntîna lui Movilă ,după cum spune legenda , a descălecat un boier pe nume Limbut  .A adus cu sine doar cîteva familii care a pus temelia localitaţii.În aşa numita Bahna lu Cîrnaţel ,într-o taietură a dealului sub formă de potcoavă oamenii   şi-au săpat peşteri,au trăit în ele,s-au ocupat de creşerea vitelor ,apoi de agricultură.Cîţiva oameni şi-au săpat bordeile lînga casa lui Limbut,pe  care îl slujau.Cu timpul şi-au făcut şi ei case .Apoi în sătucul lui Limbut a fost construită o mică moară de vînt.Astfel localitatea a început a creşte.

Cu boierul Limbut nu se ştie ce s-a făcut,ori că si-a vîndut casa şi moşiile ori a pierit în războaele cu turcii însă  satul Limbenii Vechi îi poarta  pînă în prezent numele.

În locul lui a apărut un alt boier,pe nume Leonard,care nu s-a aşezat în casa lui Limbut ci şi-a construit curte boierească pe locul unde azi se  află satul Limbenii Noi .

             

PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE SATULUI  LIMBENII  VECHI

Aşezarea geografică.  

Situat în regiunea de nord a Moldovei, satul Limbenii Vechi     este  delimitat  la   nord  de  teritoriul  s.Petrunea,la  sud  de  teritoriul s.Obreja  Veche,la  vest  de  teritoriul  s.Ustia,la  est  de   teritoriul  s.Limbenii Noi.

Are o poziţie avantajoasă faţă de căile de  transport. este  amplasat  la  45  km  de  la  municipiul Bălti,12 km  de  la  raionul Glodeni  si  150  km  de  la  capitala  Republicii Moldova  mun.Chisinau

 

Suprafaţa totală  a comunităţii constitue – 2468 ha

         Inclusiv:

-                                 Satul se  extinde pe o suprafaţă de ---306 ha

-                                 terenuri agricole ---1890 ha  

-                                 terenuri arabile -1457  ha

-                                 vii – 9 ha

-                                 livezi – 20 ha

 

Populaţia

 Populaţia totală a satului Limbenii Vechi   raionul Glodeni  este de 1986   locuitori  dintre care 47.72% - bărbaţi și 52.28% - femei.

Structura etnică a populaţiei în cadrul satului:

98.33% - moldoveni,

0.54% - ucraineni,

 0.81% - ruşi,  ,

0.21% - ţigani,

0.1% - alte etnii.

 

Educaţie

Liceul Teoretic ,,Limbenii Vechi,,

Director Iraida Zmău

Clădirea şcolii a fost dată în exploatare şi dotată cu mobilier în anul 1989,renovată prin intermediul  FISM  în anul 2003 . Astăzi liceul dispune de săli de clasă bine amenajate, ospătărie, bibliotecă, sală sportivă, muzeu.Capacitatea maximă   este de 450 copii 

 

Educaţia preşcolară.

Gradiniţa de copii  ,,Ghiocel,,

Director    Victoria   Aramă

Grădiniţa din s.Limbenii Vechi a fost fondată în 1956 .Cu  suportul  FISM 2,ca  rezultat  al  participarii  comunitaţii la   concursuil CDD Nord a  fost renovată ,    

  Capacitate de 100 locuri, cadre pedagogice 7

Sănătate publică 

Asistenţa medicală pe teitoriul s.Limbenii Vechi  este asigurată de  către IMSP Centrul de Sănătate  Limbenii Vechi . Instituţia deserveşte 3 localităţi din vecinătate ,director ,medic Vladimir Calmaţui ,inclusiv OFM Limbenii Noi-Ustia medic Noroc Ion   ,  11 asistenţi medicali, 1- laborant, 1- fizioterapeut,  

 

Cultura

Casa de cultura

Casa de Cultură din localitate are o capacitate de 300 locuri. 

Instituţia este dotată cu:

-                    Aparataj audio nou;  

-                    Forme naţionale  

-    Biblioteca Publică

-     Biblioteca pentru copii

 

Biserica Sfîntul Arhanghel Mihail şi Gavriil

Părintele protoereu----Mihail Balamatiuc

Hramul localităţii------21 noiembrie

 

Comerţul

Comertul  în sat  este  realizat   de  8 unitati comerciale , ce  apartin  micului  biznes  si  cooperatiei de consum

În teritoriul î-şi desfăşoară activitatea IM ,,Tirex Petrol

 

Una din cele mai importante realizări a  administraţiei publice locale fost reparaţia capitală  a  Gradinitei de copii  cu  suportul  FISM 2,ca  rezultat  al  participarii  comunitaţii la   concursul CDD Nord.Suma  totală  a  proiectului   de  reparaţie  a  Gradiniţei de  copii  a constituit  874 636 lei ,la  fel  în cadrul  acestui  peroiect    în grupele  medii si mari ,s-a  beneficiat de două  seturi  de  mobilă. 

La  capitolul  gazificarea  satului  traseul  de  presiune  înalta Glodeni -Limbenii Vechi  este  finisat,proiectarea    obiectelor  de   menire  socială    cum ar  fi  Liceul Teoretic  si  Gradinita  de  copii este  finisată .Grădiniţa de Copii  este  conectată  la  conducta  de  gaz.

 În anul 2008 a fost  reparat Căminul Cultural  din sursele proprii în sumă de 150 mii lei ,paralel a fost reparat acoperişul CS Limbenii Vechi în sumă de 112 mii lei  inclusiv  50 mii lei , suportul Consiliului Raional Glodeni .

  Cu  participarea nemijlocită a   APL  şi  PROCORE  au fost  implimentate 2 proiecte

-,,Renovarea salii sportive din Liceul Teoretic Limbenii Vechi,, şi ,,Conectarea blocului C  din Liceul Teoretic la sistemul de încălzire/biblioteca liceului,sala  festivă,atelierul şcolar,,

- S-a  reparat sediului primăriei  cu instalarea sistemului  autonom de încălzire .

 

La capitolul amenajarea localităţii

 

- în anul 2011, s-a realizat cu suportul bugetului de stat în sumă de 300 mii reparaţia capitală a porţiunii de drum, ce duce  spre obiectele de menire social economică  din comunitate ,în variantă  albă .

- a  fost  instalată o staţie pentru pasageri,

- au fost instlate   bănci şi urne în locurile publice,

- a fost instalat monumentul eroilor cazuţi  în cel de al II-lea Război Mondial

- an de an se contribue la amenajarea cimitirului din sat/poartă,reparaţia drumului de acces spre  biserică

 

Recent sîntem în prag de:

- implimentare a proiectului de reparaţie a  unei  porţiuni de drum în sumă 220 mii lei  de la bugetul de stat.

            -extinderea  sistemului de  alimentare cu apă .

            -implimentarea  proiectului de  amenajare a unei gunoişti moderne de  selectare a deşeurilor prin intermediul ADR Nord.

-  proiectarea     unui centru  sportiv    si amenajarea stadionului sportive

-  extinderea sistemului de iluminare a străzilor centrale.

/sites/default/files/Informa%C5%A3ia%20despre%20%20s.Limbenii%20Vechi.docx